Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre (toliau – VJDRMC) tikslas  siekti, kad VJDRMC vykdoma veikla būtų skaidri.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre atsakinga Administravimo ir kokybės skyriaus vadovė Neringa Dapkutė, tel. +370 682 12723, el. paštas n.dapkute@mokymas.eu

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus VJDRMC galima pateikti*:

  • el. paštu pranesk@mokymas.eu;
  • paskambinus telefonu (8 5) 269 74 55;
  • atvykus į VJDRMC (adresu Jeruzalės g. 53, Vilnius) pateikti pranešimą raštu.


*Užtikriname Jūsų asmens informacijos konfidencialumą, be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti). Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie korupcijos apraiškas, gali būti neinformuojamas apie priimtus sprendimus, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Korupcijos prevencijos įstatymas.