Kokybės politika

                                                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                                                      VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo
                                                                                                                                      rinkos mokymo centro direktoriaus
                                                                                                                                      2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-07

 

 

VšĮ VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO

KOKYBĖS POLITIKA

 

   Vienas svarbiausių VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro prioritetų – dėmesys ir pagarba klientui, maksimaliai patenkinant jo poreikius ir lūkesčius.


   VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, siekdamas užtikrinti LST EN ISO 9001 standarto atitiktį, atsižvelgdamas į kliento poreikių ir lūkesčių patenkinimą, ruošdamas profesionalius darbuotojus statybos, inžinerinės pramonės, energetikos ir transporto sektoriams, - nuolat gerina teikiamų paslaugų tinkamumą, puoselėja aukštą darbo ir bendravimo su klientais kultūrą, ugdo kompetentingus darbuotojus, dalyvauja švietimo veikloje, domisi darbo pasiūla ir paklausa, analizuoja savo veiklą ir siekia nuolatinio tobulėjimo.

  

   VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vadovybė ĮSIPAREIGOJA:

  • Organizuoti, nuolat gerinti bei užtikrinti mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, atsižvelgiant į klientų lūkesčius.
  • Siekti mokymo programų atitikimo darbo rinkos poreikiams.
  • Didinti darbuotojų iniciatyvumą ir kvalifikacijos kėlimą, puoselėjant organizacinę kultūrą ir vertybių suderinamumą.
  • Vystyti ir modernizuoti mokymo centro infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam mokymui.
  • Vystyti vertingą partnerystę su visomis suinteresuotomis šalimis.

                                                                      __________________