Įvertink-mus

Siekiame tobulinti savo veiklos procesus ir patenkinti klientų lūkesčius, todėl prašome Jūsų įvertinti ir išsakyti savo nuomonę apie mokymo centro teikiamas paslaugas, kad ateityje bendradarbiavimas su mumis Jums teiktų didesnę pridėtinę vertę!

Klientų nuomonės tyrimo rezultatai – konfidencialūs. Jie bus naudojami tik Mokymo centro viduje. Apklausos tikslas – kurti Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Įvertinkite Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro suteiktų mokymo paslaugų bei aptarnavimo kokybę, atsakydami į kelis klausimus. Būsime ypatingai dėkingi, jei pateiksite komentarus, papildančius Jūsų įvertinimus.

  PILDYTI ANKETĄ    

 

 Dėkojame Jums!