Erasmus+

 

PROJEKTAS „MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013084

 

Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    Työtehoseura ry
•    Pixel Associazione
•    Le Forem
Laikotarpis 2015 06 01-2017 05 31
Biudžetas, EUR
26 536
Tikslas Prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos – pameistrystės – diegimo Lietuvoje bei pameistrystės mokymo formos populiarinimo;
Veiklos •    5 išvykos į Suomiją pameistrystės absolventams (autokrautuvų vairuotojai, tolimųjų reisų vairuotojai, keleivių vežėjai)
•    4 išvykos mokytojams/instruktoriams į Italiją, Belgiją, Suomiją (marketingas ir mokymų organizavimas, metalinių paviršių paruošimas ir dažymas šlapiuoju būdu, energetiškai efektyvi statyba, suvirinimas robotu, autokrautuvų vairuotojai, sandėliavimas, tolimųjų reisų vairuotojai)
Finansavimo šaltinis Erasmus+, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai

 • Pirmasis vizitas. Belgija (Le Forem)

• Antrasis vizitas. Belgija (Le Forem)

• Trečiasis vizitas. Italija (Pixel Associazione)

• Ketvirtasis vizitas. Suomija (Työtehoseura ry)

• Penktasis vizitas. Suomija (Työtehoseura ry)