Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Naujienos

2016-06-23

Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas. Antrasis vizitas į Belgiją

.

 

                                            

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013084, birželio 13-18 dienomis lankėsi mobilumo vizite Belgijoje, Le FOREM mokymo centruose -  Skill Centre ENVIRONNEMENT ir Training centre TECHNOCAMPUS.

Projektu siekiama prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos – pameistrystės – diegimo Lietuvoje bei pameistrystės mokymo formos populiarinimo.

Vizito į Belgiją tikslas – įgyti praktinių įgūdžių suvirinimo robotu ir energiškai efektyvios statybos srityse.

Vizito metu dalyviai:
• Susipažino su Le Forem mokymo centrais ir jų vykdomomis veiklomis;
• Nagrinėjo skirtingus atsinaujinančios energijos šaltinius, energijos suvartojimo gyvenamuosiuose ir komercinės paskirties pastatuose, pramonėje tendencijas;
• Susipažino su Valonijos regiono atsinaujinančių energijos šaltinių sprendimais ir pavyzdžiais;
• Įgijo praktinių suvirinimo robotu įgūdžių;
• Atliko praktines užduotis;
• Analizavo/vertino suvirinimo rezultatus.Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu