European Commission

 

 

PROJEKTAS "BEASBESČIO (ABCLEAN) KVALIFIKACINIO STANDARTO VYSTYMAS IR ĮGYVENDINIMAS"
Nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

 

Pareiškėjas  •    NOVOTEC (Ispanija) 
 Partneriai •    VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
•    Equipo Humano SL
•    European Asbestos Risks Association Onlus
•    Finnish Institute of Occupational Health
•    European Federation of Building and Wood Workers
•    The Environmental Academy Ltd
•    Nofer Institute of Occupational Medicine
 Laikotarpis  2013 m. spalis - 2015 m. spalis
 Biudžetas, EUR
 727 185,5
 Tikslas

 Pagerinti darbų su medžiagomis, turinčiomis asbesto, saugos prevenciją:

•    Išanalizuoti teisinį reglamentavimą dėl su asbestu susijusių darbų vykdymo.
•    Didinti žinomumą apie darbo su asbesto turinčiomis medžiagomis rizikas.
•    Pateikti rekomendacijas dėl asbesto aptikimo, pašalinimo, griovimo, atliekų sutvarkymo.

 Uždaviniai •    Išanalizuoti esamą darbų su asbesto turinčiomis medžiagomis nacionalinį reglamentavimą.
•    Parengti Kvalifikacijos standartą (4 lygiui), atspindintį pagrindines kompetencijas ir mokymo(si) poreikius su asbestu susijusių specialistų, dirbančių statybos sektoriuje.
•    Sukurti nuotolinio mokymo kursą, skirtą statybos darbuotojams, derinant teorinę ir praktinę mokymo medžiagą (atvejų analizė, geriausios praktikos pavyzdžiai, vaizdo įrašai ir kontroliniai klausimai ir pan.)
•    Parengti atmintinę mokiniams
 Projekto puslapis  http://www.abcleanonline.eu/
 Finansavimo šaltinis  European Commission - Human Resources Development Program
 Projekto renginiai, įvykiai

•    Pradėtas vykdyti tarptautinis ABClean projektas
•    Pirmasis ABClean projekto partnerių susitikimas Ispanijoje
•    Antrasis ABClean projekto partnerių susitikimas Vilniuje
•    VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras teiks saugaus mokymo su asbestu mokymus

•    Įsibėgėjo tarptautinis ABClean projektas
•    ABClean projekto baigiamoji konferencija Briuselyje bei informaciniai seminarai mokymo centro mokiniams