Erasmus+

 

 

 

 

 


Partneriai:  

 

PROJEKTAS "MIŠRUS MOKYMAS IR MOKYMASIS PROFESINIO MOKYMO MOKYKLOSE" ("BLENDED TEACHING AND LEARNING IN VET SCHOOLS")

NR. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501


Ida-Virumaa Traning Profesional Centre, Estija.
IC Piramida Maribor , Slovėnija.
Epimorfotiki Kilkis Monoprosopi EPE, Graikija.
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Lietuva.
Profesinio mokymo kompetencijų centras „Rygos valstybinė technikos mokykla“ (RSTS), Latvija.

Pareiškėjas: Profesinio mokymo kompetencijų centras „Rygos valstybinė technikos mokykla“, Latvija
Laikotarpis:     

2021 02 02 – 2022 11 01

Tikslas:
Tobulinti skaitmenines mokytojų kompetencijas mišraus mokymo (si) būdu, nustatyti efektyviausius metodus bei novatoriškas priemones mokytojams ir sudaryti rinkinį vadovėlyje, kuriuo bus galima laisvai naudotis visuomenei, taip skatinant geros praktikos pavyzdžių mainus.

Veikla:
1. Projekto interneto svetainės sukūrimas.
2. Ataskaitos apie atliktus tyrimus parengimas.
3. Mišraus mokymo vadovo parengimas.
4. Trys trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų 2 dienų mokymo renginiai:
  • (Estija) „Veiksmingiausi tiesioginiai metodai, metodai, priemonės“;
  • (Graikija) "virtualios laboratorijos ir efektyviausios skaitmeninės mokymo priemonės"
  • (Slovėnija) „Kokybiškas švietimo procesas ir studentų veikla“.
5. Komunikacijos ir sklaidos strategija.
6. Baigiamoji konferencija Latvijoje, projekto intelektinių rezultatų sklaida.
7. Keturi tarptautiniai projekto partnerių susitikimai.
8. Tinklų kūrimas su kitomis profesinio mokymo mokyklomis nacionaliniu lygiu.

Biudžetas:
92 760 EUR

Idėja: Šiandieninė mokymosi aplinka tapo sudėtingesnė nei bet kada. Dėl ypatingų aplinkybių mokytojai priversti organizuoti internetines pamokas naudodamiesi skirtingomis vaizdo ryšio platformomis. Ne visi mokytojai turi gerų skaitmeninių įgūdžių. Dažniausiai jaunesni mokytojai (amžius yra 20-35) turi reikiamų skaitmeninių gebėjimų. Projekto partnerių mokyklose ši mokytojų amžiaus grupė yra vidutiniškai 10 proc. Daugiau nei pusė mokytojų (60 proc.) patenka į 35–50 metų amžiaus grupę, o apie 30 proc. partnerių profesinio mokymo mokyklų mokytojų yra vyresni nei 50 metų. Vyresniems mokytojams reikia paramos.
Tyrimai rodo, kad 59% mokinių nori patobulinti pamokas: daugiau naudingo turinio, daugiau grupinių darbų, modernesnių technologijų užsiėmimuose ir jų taikymo, naujovių, mokymosi integruojant į pamokas žaidimus, virtualias laboratorijas, kurios gali atlikti aukšto lygio eksperimentus.
Mišraus mokymo(si) būdo integravimas pamokose galėtų pagerinti mokymo kokybę ir mokinių rezultatus profesinio mokymo mokyklose. Projekto pavadinimas „Mišrus mokymas ir mokymasis profesinio mokymo mokyklose“ išryškina du aspektus:
  1. Mokytojai turi atnaujinti žinias apie skaitmeninių technologijų integravimą pamokose, kad būtų užtikrintas internetinis mokymas ir mišrus mokymasis pamokose.
  2. didelė dalis studentų palaipsniui praranda darbo rinkoje reikalingus bendravimo įgūdžius. Todėl mokytojai turi atnaujinti žinias apie veiksmingą tiesioginių interaktyvių mokymo metodų naudojimą, kurie skatina studentams reikalingus bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius ir kūrybiškumą.
Terminas "mišrus" projekte yra suprantamas kaip tarp-asmeninis mokymosi ir skaitmeninių technologijų (Online Tools) pamokose integracija. Sukurtas novatoriškas kokybiško ugdymo proceso grafinis modelis padės suprasti, kaip rasti pusiausvyrą tarp tiesioginio mokymo ir mokymosi internete, nepabloginančio (net nepagerinančio) ugdymo proceso ir mokinių veiklas.
Projekto renginiai, įvykiai: