OMNIA

 
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144, sausio 22-26 dienomis du mokymo centro darbuotojai lankėsi mobilumo vizite Suomijoje, OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO REGION, švietimo institucijoje, kuri teikia skirtingų sektorių švietimo paslaugas, vykdo vidurinį profesinį švietimą ir mokymą, pameistrystės mokymus jaunimui ir suaugusiems, teikia bendrąjį aukštesnį vidurinį ugdymą, rengia jaunimo mokomuosius seminarus, taip pat veda neformaliojo mokymo kursus.
 
Projektu siekiamas proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.

Vizito tikslas – perimti mokinių pritraukimo ir mokymo organizavimo gerąją patirtį, taikant inovacijas, susipažinti su pameistrystės mokymų plėtra.


Vizito metu dalyviai:
•    Susipažino su Suomijos švietimo sistema, švietimo sistemos reforma;
•    Susipažino su OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO REGION organizacija ir jos veiklos sritimis, pameistrystės mokymų plėtra, patirtimi taikant inovatyvias priemones;
•    Mokinių pritraukimo ir mokymo organizavimo gerąja patirtimi ir inovatyviomis priemonėmis;
•    Mokymo paslaugų pardavimo ir organizavimo gerąja patirtimi;
•    Aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.