Pirma išvyka. Mokytojų stažuotė Soverato mieste

Mokytojų išvyka į stažuotę Italijoje
 
Spalio 7-14 dienomis du metalo technologijų skyriaus mokytojai pagal projektą „Technologinių profesijų (specialistų) mokymo teisinio reglamentavimo sistemiškumas“ kartu su kitais mokytojais iš Vokietijos, Portugalijos, Suomijos bei Latvijos dalyvavo mokymuose „T&T Teaching and Technologies“ Italijoje, Soverato mieste. 
 
Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus su technologinėmis galimybėmis ir padėti pritaikyti tas žinias organizuojant mokinių mokymą.
 
Mokymų metu dalyviai buvo mokomi technologijas pritaikyti mokymų procese – kurti video ir kitą vaizdinę medžiagą, kurti įdomias prezentacijas naudojant inovatyvias programas, kurios padėtų efektyviau įtraukti mokinius į mokymosi procesą bei buvo supažindinti su programėle „Kahoot“ ir jos galimybėmis organizuojant mokymą. 
 
Šios stažuotės metu mūsų centro mokytojai ne tik ugdė profesines žinias bei sėmėsi idėjų mokymų organizavimui, bet tuo pačiu ir gerino savo socialinius įgūdžius dalyvaudami socializacijos žaidimuose, plėtė asmeninį kontaktų tinklą bei tobulino savo anglų kalbos gebėjimus.
 
 
 
Projektas „Technologinių profesijų (specialistų) mokymo teisinio reglamentavimo sistemiškumas“  Nr. 2018-1-LT01-KA116-046851 finansuojamas pagal Erasmus+ programą.
 
Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį. 
Europos Komisija nėra atsakinga už informacijos turinio teisingumą 
 
Išsamesnė informacija: