Mokymo programos


VAIRAVIMO KATEGORIJŲ MOKYMAI

Lengvasis automobilis (B)
Sunkvežimis (C, CE)
Autobusas (D)

95 KODO MOKYMAI

Kroviniams vežti
Keleiviams vežti
Periodinis tobulinimasis kroviniams/keleiviams vežti
Kvalifikacijos praplėtimas