Mokymo programos


VAIRAVIMO KATEGORIJŲ MOKYMAI

Motociklas (A, A2)
Lengvasis automobilis (B)
Sunkvežimis (C, CE)
Autobusas (D)
Papildomas vairuotojų mokymas pažeidus KET

95 KODO MOKYMAI

Kroviniams vežti
Keleiviams vežti
Periodinis tobulinimasis kroviniams/keleiviams vežti
Kvalifikacijos praplėtimas

PAVOJINGŲ KROVINIŲ (ADR) MOKYMAI

ADR vairuotojų mokymai
ADR saugos specialistų mokymai