Kainos

 

Programos pavadinimas

Tukmė

Kaina, EUR

Transporto kategorijų mokymai

B kategorijos automobilių vairuotojas

6 sav.

420

C kategorijos automobilių vairuotojas

4 sav.

630

CE kategorijos automobilių vairuotojas

4 sav.

640

C+CE kategorijų automobilių vairuotojas

78 val.

990

C+CE+D kategorijų automobilių vairuotojas

109 val.

1180

D kategorijos automobilių vairuotojas

4 sav.

650

CE+D kategorijų automobilių vairuotojas

80 val.

1000

Kiti mokymai

Prasižengusių vairuotojų mokymas

6 val. (kiekvieną penktadienį 8-15)

99

Papildomos vairavimo pamokos (2 ak. val.)

pagal poreikį

nuo 27

95 kodo mokymai

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa

35 val.

90

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo

35 val.

90

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka

35 val.

115

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti

70 val.

230

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (D KATEGORIJA)

150 val.

550

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti  (D KATEGORIJA)

300 val.

1200

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka

35 val.

115

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti

70 val.

230

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (C KATEGORIJA)

150 val.

550

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (C KATEGORIJA)

300 val.

1200

Pavojingų krovinių mokymai

ADR A1+A2
(pavojingų krovinių vežimas)

1 sav.

120

A1  - Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti (galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 ir 7 klasių. Negalės vežti cisternose).

28 val.

80

A2 - Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis (galės vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių).

18 val.

105

A3 - Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems kroviniams (sprogstamosioms medžiagoms ir gaminiams) vežti (galės vežti 1 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). 

12 val.

27

A4 - Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems kroviniams (radioaktyviosioms medžiagoms) vežti (galės vežti 7 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). 

12 val.

27

Pavojingų krovinų saugos specialistų mokymai

Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai

1 sav.

155

M1 - Mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti

4 d.

140

M2 - Mokymo kursas 1 klasės pavojingų vežimo saugai užtikrinti

3,5 d.

140

M3 - Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti

4 d.

140

M4 - Mokymo kursas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti

4 d.

140

M5 - Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, (naftos produktams) vežimo saugai užtikrinti

3,5 d.

140

Transporto remonto mokymai

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis

33 sav.

926

Autotransporto priemonių variklių taisytojas

28 sav.

869

Autotransporto priemonių elektros
įrenginių taisytojas

28 sav.

869