Erasmus+

PROJEKTAS "BALTIJOS ŠALIŲ PROFESINIO MOKYMO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS SUMANIAM AUGIMUI" (Baltic VET competition for smart growth)
Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025155

Pradžia: 2022 m. vasario 1 d.
Trukmė:
20 mėnesių
Pabaiga: 2023 m. rugsėjo 30 d.
Partneriai:
 • EML, Federation of Estonian Engineering Industry (Estija);
 • LINPRA, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (Lietuva);
 • Tehnobuss Latvia (Latvija);
 • Vilnius Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (Lietuva);
 • Merkuur OÜ (Estija);
 • ZRKAC, Zemgale Region Human Resource and Competences Development Centre (Latvija).
Tikslai:
 1. Organizuoti respublikinius ir Baltijos šalių konkursus mechanikos inžinerijos ir metalo apdirbimo pramonės profesijų mokiniams, įtraukiant sektoriaus verslo atstovus Baltijos šalyse;

 2. Didinti profesinio mokymo patrauklumą, demonstruojant mechanikos inžinerijos ir metalo apdirbimo pramonės profesijos mokinių įgūdžius, žinias ir pasiekimus.
Veiklos / rezultatai:
 • Estijos, Latvijos ir Lietuvos atvejų studijų apie profesinio mokymo meistriškumo konkursų organizavimo ir vykdymo gerąją patirtį parengimas;
 • Praktinių ir teorinių užduočių ne mažiau kaip 3 metalo apdirbimo srities kvalifikacijoms – anglų ir valstybinėmis (LT, LV, EE) kalbomis – parengimas;
 • Meistriškumo konkurso organizavimo nuostatų ir vertinimo metodikos – anglų ir valstybinėmis (LT, LV, EE) kalbomis – parengimas;
 • Praktinio mokymo kurso apie inžinerines technologijas su realiais pavyzdžiais ir jų vertinimo metodikomis parengimas anglų ir valstybinėmis (LT, LV, EE) kalbomis;
 • Nacionalinio konkurso kiekvienoje šalyje (LT, LV, EE) ir Baltijos šalių konkurso Latvijoje organizavimas;
 • Viešinimas, partnerių susitikimai, vaizdo įrašai ir kt.