IEEP

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144, kovo 13-16 dienomis trys profesijos mokytojai (sritys statyba ir suvirinimas) lankėsi mobilumo vizite Vokietijoje, Institute for European Education Programs, institute.

Projektu siekiamas proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.
 
Vizito tikslas– įgyti tarptautinės patirties Vokietijos statybos bei inžinerinės pramonės sektoriuje, patobulinti profesines kompetencijas statybos ir suvirinimo procesų taikymo mokymo bei gamybos procese, susipažinti su naujais ir lanksčiais mokymo metodais, technologiniais sprendimais.
 Vizito metu dalyviai:
•    Susipažino su Vokietijos dualinio mokymo sistema;
•    Susipažino su statybos ir suvirinimo sričių mokymo programomis, planais ir mokymo baze;
•    Perėmė gerąją patirtį taikant inovacijas statybos ir suvirinimo srityse iš Vokietijos profesinio mokymo centrų ir organizacijų;
•    Stebėjo mokymo procesą Vokietijos profesinio mokymo organizacijose;
•    Pagerino profesinius įgūdžius.