Diskusija apie valstybės tarnautojų tobulinimąsi

Diskusija apie valstybės tarnautojų tobulinimąsi

Lapkričio 30-ąją pagal projektą „ARBORISTAI: medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“ VJDRMC projektų specialistė Sandra kartu su Lietuvos arboristikos centro vadovu Algiu Daveniu bei Vilniaus m. savivaldybės želdyno poskyrio atstovais diskutavo apie valstybių tarnautojų trūkstamų žinių poreikį medžių priežiūrai urbanistinėse teritorijose.
 
Vienas iš projekto tikslų – suteikti trūkstamų žinių valstybės tarnautojams, atsakingiems už medžių priežiūrą urbanistinėse teritorijose. Buvo pastebėta, kad ypač mažesnėse savivaldybėse, o tam tikrais atvejais ir didžiųjų miestų darbuotojams, atsakingiems už aplinkos priežiūrą, trūksta atitinkamų žinių, kaip tinkamai prižiūrėti medžius ir krūmus urbanistinėse teritorijose. Atsižvelgiant į šią problemą, jau dabar yra numatoma rengti profesinio tobulinimo švietimo programą valstybės tarnautojams, atsakingiems už augaliją urbanistinėse teritorijose.

Pilotinė mokymų versija numatoma ateinančių metų vasarį. Planuojama mokymą vykdyti Vilniaus miesto ir apskrities savivaldybių darbuotojams.
 
 
 
Projektą „ARBORISTAI: medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035253 finansuoja „Erasmus+“.

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį.
Europos Komisija nėra atsakinga už informacijos turinio teisingumą
Išsamesnė informacija:
www.mokymas.eu
info@mokymas.eu