Bulgaria Gateway

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144, gegužs 8-11 dienomis dvi mokymo centro darbuotojos lankėsi mobilumo vizite Bulgarijoje, Bulgaria Gateway organizacijoje. Organizacijos tikslas padėti patenkinti augančią paklausą profesiniam mokymui ir suteikti kultūrinio išsivystymo galimybes Bulgarijoje.

Organizacijos veikla orientuota į tarptautinio judrumo ir mobilumo projektų jauniems studentams, mokymo įstaigų mokytojams ir kitiems darbuotojams pagal Erasmus+ programą planavimą ir valdymą, gerosios patirties perdavimo organizavimą.

Projektu siekiamas proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.

Vizito tikslas– įgyti žinių profesinio mokymo organizavimo srityje, susipažinti su Bulgarijos švietimo sistema, pasidalinti gerąja patirtimi vystant profesinį mokymą, taikomomis moderniomis galimybėmis mokymo veiklų planavime, organizavime.

Vizito metu dalyviai:
• susipažino su Bulgarijos profesinio mokymo sistemos organizavimu ir vykdymu;
• perėmė gerąją patirtį plėtojant profesinį mokymą;
• perėmė gerąją patirtį naudojant šiuolaikines priemones mokymo veiklų planavime ir organizavime;
• sukurti nauji partnerystės ryšiai su Bulgarijos švietimo institucijomis būsimam bendradarbiavimui.