Arboristų instruktorių mokymai ir projekto eigos aptarimas Estijoje

Arboristų instruktorių mokymai ir projekto eigos aptarimas Estijoje 
 
Spalio 15-19 dienomis pagal projektą „ARBORISTAI: medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“, mokytojai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Olandijos ir Latvijos turėjo praktinius arboristų mokymus Luua miestelyje, netoli Tartu. Mokymus organizavo septyniasdešimties metų patirtį ruošiant miškininkystės specialistus turinti Luua Metsanduskool. Tai buvo tretieji - finaliniai mokytojų mokymai.
 
Projektu siekiama plėtoti arboristų mokymus Baltijos jūros regione.

Pagrindinis šių mokymų tikslas – išmokyti arboristų mokymų instruktorius naujausių mokymo organizavimo metodų, tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų parengimo procedūrų, kadangi Baltijos regiono šalyse pradedamas pilotinis arboristų mokymas, kurio metu naujai apmokyti Lietuvos mokytojai savo žiniomis apie arboristiką dalinsis su mokiniais. Svarbiausia šių mokymų idėja – gerųjų praktikų perdavimas ir dalinimasis su partneriais.

Mokymų metu dalyviai įgijo teorinių žinių apie medžių rūšis, grybus, medžių priežiūros pagrindus, Luua mokyklos mokinių egzaminavimo procedūrą bei ugdė praktinius gebėjimus genant jaunus medelius. Tai buvo paskutinis projekto rėmuose numatytas arboristų mokytojų mokymas, tačiau svarstoma surengti papildomą mokymą, kuris padėtų įtvirtinti gautas žinias, įsivertinti mokytojams savo gebėjimus organizuoti egzaminus bei įtvirtinti praktinius gebėjimus.

Tuo tarpu spalio 18-19 dienomis vyko tarptautinis partnerių susitikimas, kurio tikslas buvo įsivertinti nuveiktus darbus bei susidėlioti pagrindines gaires intelektinių produktų kūrimui: ekspertų gairės arboristų rengimui, arboristų mokytojų rengimo instrumentas, arboristų mokomoji medžiagą bei knyga, kuri apims tiek arboristų mokytojų mokymą, tiek mokinių. Į susitikimą taip pat buvo pakviesti mokytojai aptarti įvykusius mokymus Olandijoje, Latvijoje ir Estijoje. Mokytojai sutiko, kad šios mokymų sesijos buvo iš tikrųjų labai vertingos ir skatinančios dar labiau įsitraukti į arboristiką.

Primename, kad nuo spalio mėnesio prasidėjo pilotinis arboristų rengimas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymų centre, tad kviečiame aktyviai įsitraukti ir prisijungti prie kitų metų pradžioje renkamos naujos grupės ir tapti vienu iš nedaugelio arboristikos specialistų Lietuvoje!
 
 
 
Projektą „ARBORISTAI: medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035253 finansuoja „Erasmus+“.

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį.
Europos Komisija nėra atsakinga už informacijos turinio teisingumą


Išsamesnė informacija:
www.mokymas.eu
info@mokymas.eu