Erasmus+

PROJEKTAS "APLINKAI DRAUGIŠKAS DARBININKAS 1.0" (Ecofriendly worker 1.0)
Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894

Pradžia: 2022 m. vasario 1 d.
Trukmė:
24 mėnesiai
Pabaiga: 2024 m. sausio 31 d.
Partneriai:
  • Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych (CUP) (vadovaujantis partneris) www.cup.org.pl/en/
  • Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) www.vjdrmc.lt

  • PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS “RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS” www.rvt.lv
Tikslai: Bendradarbiaujant dviem mokykloms ir profesinio mokymo srityje veikiančiai nevyriausybinei organizacijai, didinti 3 ūkio sektorių darbuotojų aplinkosauginį sąmoningumą.
Veiklos:
  1. Proekologinio elgesio darbo vietoje pavyzdžių rinkinio sudarymas šiose pramonės šakose: maitinimo, statybos ir elektros.
  2. Žaliųjų transporto priemonių naudojimas, projekto veiklų įgyvendinimas naudojant ekologinius metodus.
  3. Ekologiško darbuotojo pažymėjimo sukūrimas.
  4. Ekologinių įgūdžių lygio kėlimas, individualių pageidavimų ir įpročių elgesio pokyčių skatinimas.
Rezultatai:
  1. Remiantis projekto konsorciumo narių žiniomis ir patirtimi, sukurti ekologinio elgesio darbo vietoje pavyzdžių rinkinį maitinimo, statybos ir elektros pramonėje.
  2. Padidinti aplinkosauginį sąmoningumą ir ugdyti ekologišką elgesį darbo vietoje.
  3. Padidinti žinias žaliojo valdymo, žaliosios aplinkos, perdirbimo, be popieriaus ir skaitmeninimo srityse.
Partnerių susitikimas 2022-03-17 Balstogėje: NUOTRAUKOS