Erasmus+

Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme
Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144


Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 
Partneriai • LE FOREM
• OMNIA
• Institute for European Education Programs
• ETN Bulgaria Gateway
Laikotarpis  2017 09 01–2018 08 31
Biudžetas, EUR  11 269
Tikslas Proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.
Veiklos 2 profesijos mokytojų išvyka į Belgiją
2 darbuotojų, atsakingų už mokymo procesų organizavimą, išvyka į Suomiją
3 profesijos mokytojų išvyka į Vokietiją
2 darbuotojų, atsakingų už tarptautiškumo plėtrą ir mokymų organizavimą, išvyka į Bulgariją
Finansavimo šaltinis  Erasmus+, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai

1. Pirmoji išvyka. Suomija (OMNIA)
2. Antroji išvyka. Vokietija (IEEP)
3. Trečioji išvyka. Belgija (Le Forem)
4. Ketvirtoji išvyka. Bulgarija (ETN Bulgaria Gateway)