Erasmus+

 

Sektorinių kvalifikacinių V lygio aprašų parengimas
Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178


Pareiškėjas  Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Partneriai • VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
• VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
• Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l.
• Fundación Laboral del Metal
• Esprominho
Laikotarpis 2016 11 01 - 2018 10 31
Biudžetas, EUR 137 766
Tikslas Išsiaiškinti darbdavių ir kitų interesų grupių poreikius V lygio kvalifikacijoms ir parengti sektorinius kvalifikacijų aprašus V kvalifikacijų lygmeniui pasirinktuose sektoriuose. 
Veiklos • Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir kokiais dokumentais tai apibrėžiama.
• Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių (visų pirma darbdavių, o taip pat mokymo institucijų ir besimokančiųjų) lūkesčius ir poreikius V lygio kvalifikacijomis projekto partnerių šalyse.
• Parengti V lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio veiklos sektoriuose.
• Parengti pilotinę V lygio mokymo programą paslaugų sektoriuje.
Finansavimo šaltinis  Erasmus+, KA2 programa
Projekto renginiai, įvykiai

 • „Sektorinių V lygmens kvalifikacijų aprašų sukūrimas“

• Apskritojo stalo susitikimas „Europos kvalifikacijos sąrangos V lygio sektorinių kvalifikacinių aprašų parengimas“

Projekto rezultatai

• Mokslinė publikacija "Developements of EQF level 5: Stakeholder approach"

 

   

Developments of EQF level 5: Stakeholder approach