Erasmus+


 

     

 

Development of hybrid training in VET / Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme 

Pavadinimas (lietuvių kalba)        

Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme

Pavadinimas (anglų kalba)

Development of hybrid training in VET 

Pareiškėjas

 

Partneriai

  • Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
  • Krizių tyrimo centras
  • Panevežio darbo rinkos mokymo centras
  • Smiltenes tehnikums (Latvija)
  • JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS (Estija)
  • INERCIA DIGITAL SL (Ispanija)
  • Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Portugalija)

Laikotarpis

2021-03-01 - 2023-02-28

Tikslas

Profesiniame mokyme įdiegti ir plėtoti hibridinio mokymo metodą, kuris yra pasiteisinęs ir plačiai naudojamas aukštųjų mokyklų studijose (ypač medicinos studijose).

   

Kas yra hibridinis mokymas?

https://www.youtube.com/watch?v=DClbWNNFVxE&feature=emb_title

Kaip veikia hibridinis mokymas?

https://www.youtube.com/watch?v=0aJ336QMApE&feature=emb_title

 

 

IO1 - atlikti ateities kompetencijų ir įgūdžių profesiniame mokyme tyrimą

 

Pradžia: 2021 kovas

 

Rezultatas Nr. 1.O1.1 - 5 ATVEJO (LT, LV, EE, ES, PT) STUDIJOS anglų kalba. (Laikotarpis: 2021-03-01 – 2021-06-31)

 

Kiekvienos šalies atvejo studija bus atliekama siekiant išsiaiškinti PM ypatumus, kontekstą ir perspektyvas toje šalyje. Tuo pat metu bus išanalizuotas PMĮ pasirengimas ir potencialas kurti naują profesinio mokymo programą ar modulį, ar galimybė esamą programą pritaikyti vykdyti taikant hibridinio mokymo metodą. Šios visų šalių atvejo studijos bus pagrindas projekto partneriams susitarti dėl tolimesnio projekto vykdymo ir kiekvienam partneriui konkrečios (mokymo) srities priskyrimo.

 

Rezultatas Nr. 2.O1.2 - SUORGANIZUOTOS 5 APSKRITOJO STALO DISKUSIJOS su suinteresuotomis šalimis (protokolai anglų kalba). (Laikotarpis: 2021-03-01 – 2021-06-31)

 

Kiekvienoje šalyje diskusija bus suorganizuota rengiant tos šalies atvejo studiją. Diskusija reikalinga, kad sprendimų priėmėjai (valstybės tarnautojai / politikai, tyrėjai ir darbdaviai) galėtų aptarti profesinio mokymo perspektyvas, darbo rinkos tendencijas ir verslo poreikius šalyje. Tokios diskusijos metu surinkta informacija sustiprins atliekamo atvejo tyrimo prielaidas ir argumentus ir tuo pat metu taps sklaidos priemone, skirta informuoti nacionalines suinteresuotąsias šalis apie įgyvendinamą projektą.

 

Rezultatas Nr. 3.O1.3 - 1 PARUOŠTA SUSISTEMINTA TYRIMO ATASKAITA anglų kalba. (Laikotarpis: 2021-07-01 – 2021-08-31)

 

Visų atvejų analizės suvestinė ataskaita taps pagrindu įgyvendinant kitą projekto etapą.

 

 

IO2 – parengti profesijos mokytojų mokymo skaitmeninti profesinio mokymo turinį ir vadovauti hibridinio mokymo procesui metodiką bei programą

 

Pradžia – 2021 rugsėjis

 

Rezultatas Nr. 4.O2.1 - PARENGTAS HIBRIDINIO MOKYMO INTERAKTYVIŲ IŠTEKLIŲ (PROFESIJOS MOKYTOJAMS) KOMPLEKTAS. (Laikotarpis: 2021-09-01 – 2022-01-31)

 

Norint pasiekti šį rezultatą bus svarbu parengti mokymo metodiką ir interaktyvią mokymo medžiagą instruktoriams, kurie ruoš būsimus hibridinio profesinio mokymo mokytojus ne tik kurti bet kokios profesijos hibridinio mokymo turinį, bet ir valdyti hibridinio mokymo procesą. Ši medžiaga turės būti lengvai suprantama ir greitai išmokstama iki įgudusio vartotojo lygio, net ir neturint išskirtinių kompiuterinio raštingumo ar gebėjimo dirbti su IT sistemomis įgūdžių. Šis parametras yra ypač svarbus suprantant, kad dauguma profesinio mokymo mokytojų yra vyresnio amžiaus ar ilgalaikiai praktikai, kuriems – darbinėje veikloje – rūpėjo specifinių techninių, bet ne IT įgūdžių tobulinimas.

 

Rezultatas Nr. 5.O2.2 – APMOKYTI 24 MOKYTOJAI (LT - 8, LV - 4, EE - 4, ES - 4, PT - 4), kuriems bus išduoti hibridinio mokymo specialisto sertifikatai. (Laikotarpis: 2021-11-01 – 2021-11-31)

 

Šiam etapui pasirinkti profesijos mokytojai turės specializuotis švietimo srityse, pasirinktose įgyvendinant IO1. Tiksliau sakant, kiekvienas partneris į mokymus turės deleguoti tos profesijos mokytojus pagal šiam partneriui priskirtą (IO1) “hibridinti” profesinio mokymo programą, nes būtent šie mokytojai turės sukurti ir vėliau išbandyti PM programą ar jos dalį, naudodami hibridinio modeliavimo mokymo metodą.

 

Rezultatas Nr. 6.02.2 - VJDRMC ĮRENGTA HIBRIDINIO MOKYMO KLASĖ / APLINKA. (Laikotarpis: 2021-10-01 – 2021-12-31)

 

Projekto metu ši klasė galės koordinuoti hibridinio mokymo programų pilotavimą visose partnerių institucijose. Po projekto ši klasė bus centrinis hibridinio (profesinio) mokymo proceso valdymo centras.

 

 

IO3 – bandomasis PM programų ar jų modulių skaitmenizavimas (pritaikymas vykdyti taikant hibdridinio mokymo metodą)

 

Pradžia – 2022 vasaris

 

Rezultatas Nr. 7.O3.1 - sukurti ne mažiau kaip 5 HIBRIDINIO MOKYMO PROGRAMŲ / MODULIŲ RINKINIAI (įskaitant mokymo medžiagą, vertinimo testus ir internetinius adaptavimus) anglų kalba. (Laikotarpis: 2022-02-01 – 2023-01-31)

 

Tikimasi, kad kiekvienos šalies atstovai bus lyderiai kuriant hibridinio modeliavimo mokymo programą ar modulius, skirtus tik tam tikrai švietimo sričiai, taip pat prisidedant prie kitoms šalims skirtų programų kūrimo. Įvairių švietimo sričių programos turės apimti ne tik techninę / inžinerinę, bet ir paslaugų sritį, kad būtų aišku, jog hibridinio mokymo metodas yra tinkamas ir veiksmingas kuo įvairesnėse profesinio mokymo programose.

 

Rezultatas Nr. 8.O3.2 – pilotuojant parengtą mokymo turinį APMOKYTI ne mažiau kaip 360 MOKINIŲ (LT - 120, LV - 60, EE - 60, ES - 60, PT - 60). (Laikotarpis: 2022-07-01 – 2022-12-31)

 

Kiekvienam partneriui bus svarbu išbandyti savo parengtą programą, kuri bus pilotuojama taikant hibridinio mokymo metodą. Tai taip pat bus paskutinis profesijos mokytojų pripažinimo hibridinio mokymo specialistais etapas.

HIBRIDINIO MOKYMO PROFESIONALŲ sertifikatai šiems mokytojams bus išduoti įvertinus jų teorinį ir praktinį pasirengimą, jų parengtų (hibridinio mokymo) programų kokybę ir tai, kaip jie dirba su mokiniais, taikydami hibridinio mokymo metodą.

 

 

Partnerių susitikimai

2021 kovas (VJDRMC, Lietuva)

2021 birželis (Inertia Digital, Ispanija)

2021 rugpjūtis (KTC, Lietuva)

2022 sausis (JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estija)

 

 

Profesijos mokytojų mokymai

Data: 2021 lapkritis

Vieta: KTC (Kaunas)

Trukmė: 5 dienos

Kiekvienas partneris deleguoja 4 asmenis (viso 24 dalyviai)

 

Preliminari mokymų programa:

1 diena - susipažinimas su hibridinio mokymo laboratorija, veikiančia KTC valdomose patalpose (projektiniai sprendimai, studentų srautų ir valdymo sprendimai, įranga ir jos parametrai, techniniai klasės įrengimo sprendimai ir kt.), susipažinimas su sveikatos specialistų (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų) mokymu ir hibridinio mokymo proceso valdymu. Mokymų trukmė - 8 akademinės valandos.

2 diena - susipažinimas su hibridinio mokymo metodika ir specifika, nustatant pagrindinius jo skirtumus ir pranašumus, palyginus su tipiniu mokymo procesu. Mokymų trukmė - 8 akademinės valandos.

3 diena - profesinio mokymo “hibridinimo”, kad jis būtų naudojamas hibridinio mokymo procese, pagrindai. Bandomasis  profesinio mokymo turinio, skirto hibridiniam mokymui, rengimas (prioritetinės temos nustatytos pagal IO1 ir priskirtos kiekvienam partneriui) prižiūrint KTC ekspertams. Mokymų trukmė - 8 akademinės valandos.

4 diena - bandomasis profesinio mokymo turinio “hibridinimas” (pagal IO1 nustatytos ir kiekvienam partneriui priskirtos prioritetinės temos) prižiūrint KTC ekspertams. Mokymų trukmė - 8 akademinės valandos.

5 diena - susipažinimas su hibridinio mokymo proceso valdymo praktika, mokymų dalyviams išmokstant tinkamai valdyti skaitmeninę programinę įrangą, nustatant mokymo dalyvių vaidmenis, formuojant užduotis, nustatant trukmę ir panašiai. Mokymų trukmė - 8 akademinės valandos.

1 PASTABA: šie mokymai bus tik pirmas žingsnis rengiant hibridinio mokymo profesionalus, nes vėliau mokymų dalyviai turės parengti ir išbandyti (organizuoti, vadovauti, valdyti, testuoti, įvertinti) hibridinio mokymo programas ar modulius (IO3) savo profesinėse mokyklose, atsižvelgiant į paskirstytas mokymo temas ir tyrimo medžiagą (IO1).

2 PASTABA: hibridinės mokymo medžiagos kūrimo ir pilotavimo procesą nuosekliai koordinuos ir prižiūrės KTC paskirti specialistai.

3 PASTABA: Tik sėkmingai baigusiems visus mokymo etapus, bus išduodami pažymėjimai, patvirtinantys, kad asmuo yra hibridinio modeliavimo profesionalas.

 

 
Projekto baigiamoji konferencija  2023 02 17