Nordplus

Training of environmentally friendly (sustainable) work culture in the Manufacturing Sector (2Change)

NPAD-2022/10072

Objektas Nuo 2022 metų birželio 1 dienos iki 2023 metų gegužės 31 dienos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo projektas įgyvendinimo Nordplus Adult 2022 programos lėšomis finansuotą projektą „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymas gamybos pramonėje“, projekto numeris NPAD-2022/10072.
   
Kontekstas

Gamyboje nuolat keičiasi technologijos, darbo sąlygos ir aplinka. Verslui reikia keisti požiūrį į aplinkosaugą, taupyti medžiagas ir net darbo valandas, nes tai reiškia efektyvesnį energijos naudojimą, apie kurį profesiniame mokyme ir mokymuose nekalbama pakankamai. Todėl šiuo projektu pateiksime profesijos mokytojams skirtą medžiagą, padėsiančią keisti mentalitetą link tvaresnės ir aplinką tausojančios darbo kultūros gamybos sektoriuje.

   
Projekto tikslas
Pagrindinis projekto tikslas – parengti mokymo programą ir suteikti profesinio mokymo mokytojams žinių ir įgūdžių apie išteklių tvarumą darbo vietose, kad jie galėtų mokyti gamybos studentus.
   
Partneriai

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (Lietuva) - www.mokymas.eu
UAB Pažangios inovacijos (Lietuva) - https://www.manuvalley.tech/
EML, Estijos metalo apdirbimo pramonės federacija (Estija) – https://www.emliit.ee/
Fondas „Smart minds“ (Latvija) – www.smartminds.lv

 

 

Tikslinė grupė 

Profesios ir suaugusiųjų mokytojai.

   
Veiklos ir rezultatai

1) Parengtos gairės profesinio mokymo mokytojams apie tvarumą darbo vietoje gamybos sektoriuje (anglų kalba);

2) Organizuotos apskritojo stalo diskusijos apie ugdymo turinį kiekvienoje projekto šalyje (LT, LV, EE);

3) Parengta ir pritaikyta profesijos mokytojų mokymo programa;

4) Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas parengtą programą pilotuojant kiekvienoje projekto šalyje (LT-20, LV-20, EE-20).

   
Projekto produktai

1) 2CHANGE VET Teacher training

2) Sustainability Guidelines 2Change