Erasmus+

 

PROJEKTAS "EKO VAIRAVIMO MOKYMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS"
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013144

 

Pareiškėjas VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
•    VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
•    VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
Laikotarpis 2015 06 01-2016 05 31
Biudžetas, EUR
26 346
Tikslas Tobulinti transporto sektoriaus profesijos mokytojų ir instruktorių kompetencijas, siekiant pagerinti transporto sektoriaus mokymo paslaugų kokybę.
Veiklos 3 vienos savaitės trukmės personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitai į 3 šalis: Portugaliją, Italiją ir Vokietiją.
Projekto įgyvendinimo metu apibendrinus įgytas patirtis bus parengta neformali vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa.
Finansavimo šaltinis Erasmus+, Leonardo da Vinci, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai •    Projekto viešinimas