European Commission

 

 

PROJEKTAS "LIETUVOS STATYBOS SEKTORIUJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ IR ĮGŪDŽIŲ, SUSIJUSIŲ SU ENERGIŠKAI EFEKTYVIŲ PASTATŲ STATYBA, STIPRINIMAS" (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN)

Nr. IEE/13/BWI/699/SI2.680181

 

Pareiškėjas  Regioninis inovacijų vadybos centras 
Partneriai •    VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
•    Lietuvos statybininkų asociacija
•    Kauno technologijos universitetas
•    Statybos produkcijos sertifikavimo centras
•    Nacionalinė pasyvaus namo asociacija
•    VšĮ Energetikų mokymo centras
•    Vilniaus statybininkų rengimo centras
Laikotarpis  2014 07 01 – 2017 01 12
Biudžetas, EUR
 609 868
Tikslas Sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.
Uždaviniai •    Laisvanoriškos darbuotojų kompetencijų įgijimo, įvertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas.
•    Technologinių aprašų, kompetencijų aprašų, klausimynų, mokymo programų, kompetencijų paso parengimas.
•    Pilotinis mokytojų mokymas
•    Pilotinis statybos darbuotojų mokymas ir atestavimas.
•    Atestavimo sistemos populiarinimas.
Projekto puslapis  http://energinisefektyvumas.lt/
Finansavimo šaltinis  Intelligent Energy Europe (IEE) Programa, Europos Komisija
Projekto renginiai, įvykiai

•    http://energinisefektyvumas.lt/
•    BUILD UP SKILLS ENERGOTRAIN konferencija „Nuo technologijų iki kompetencijų: pasirengimas energiškai efektyvios statybos reikalavimams nuo 2016 m.“

• Statybininkų kompetencijos bus ugdomos pameistrystės būdu

• A ir aukštesnės klasės pastatų statybai – kompetentingi darbininkai

• Pasistatyti A klasės pastatą padės specialus gidas