ES parama

 .

 

PROJEKTAS "TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE"
Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-36


Pareiškėjas Bukiškių žemės ūkio mokykla
Partneriai VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Laikotarpis 2010 m. spalis - 2015 m. rugpjūtis
Biudžetas, EUR
4 633 920,3
Tikslas Plėtoti transporto sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą, siekiant profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams
Uždaviniai Transporto sektoriaus profesinio mokymo centrų infrastruktūros modernizavimas
Veiklos •    Autodromo rekonstrukcija;
•    mokymo paskirties transporto priemonių, įrangos ir baldų įsigijimas.
Finansavimo šaltinis 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“
Projekto renginiai, įvykiai Projekto viešinimas