Erasmus+

 

PROJEKTAS "PAMEISTRYSTĖS VYSTYMAS: ĮMONIŲ MEISTRIŲ (-Ų) MOKYMAS IR PAMEISTRYSTĖS POPULIARINIMAS" (DEVELOPING APPRENTICESHIP: IN-COMPANY TRAINER TRAINING AND APPRENTICESHIP PROMOTION)
Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415

Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    Latvijas Darba Devēju konfederācija
•    Eesti Tööandjate Keskliit
•    Työtehoseura ry
•    Action Intégrée de Développement
•    Lietuvos statybininkų asociacija
•    Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"
•    Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Laikotarpis 2015 09 01-2017 08 31
Biudžetas, EUR
284 672
Tikslas Prisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje
Uždaviniai •    Sukurti meistrų mokymo programą.
•    Sukurti pameistrystės populiarinimo modelį.
Finansavimo šaltinis Erasmus+ programos 2 pagrindinį veiksmą Strateginės parterystės
Projekto renginiai, įvykiai

•   Informacija apie projektą

•   Pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas

•   Tarptautinis partnerių susitikimas Briuselyje

•   Tarptautinis partnerių susitikimas Helsinkyje

•   Įvyko pameistrystės populiarinimo seminarai įmonėms

•  "LINPRA" uždaviniai: tobulinti mokymo procesus ir gerinti inžinerinės pramonės įvaizdį

•   Inžinerinės profesijos paklausios, tačiau nepakankamai populiarios

• Konferencija, skirta verslo sektorių bendradarbiavimui profesinio mokymo bei pameistrystės klausimais „Inovacijos ir verslas – profesiniame mokyme! Pameistrystės kelias“

   
Pameistrystės gairės

Pameistrystės organizavimo gairės profesinio mokymo įstaigoms
Pameistrystės organizavimo gairės įmonėms