Erasmus+

 

 

 

 


Partneriai:  

 

PROJEKTAS: "SPARTI AKTUALIJŲ INTEGRACIJA PROFESINIAME MOKYME" NR. 2019-1-LT01-KA116-060204


OMNIA, WBS training, VITALIS, Zanardelli, ECTE, EUROFORM, IEEP, JEAN LURCAT, LABIE KOKI, HEADPOWER.

Laikotarpis:     

2019 06 01 – 2020 06 30

Tikslas:
Supažindinti mokytojus bei mokinius su užsienio profesinio rengimo praktika, jų taikomomis naujovėmis ir tobulinti mokytojų kompetencijas

Veikla:
• 2 statybos mokytojų ir 4 mokinių vizitas į Suomiją (OMNIA) susipažinti su suomių išmanių namų statybos mokymo programa;
• 1 administracijos darbuotojo vizitas į Vokietiją (WBS training);
• 1 energetikos mokytojo ir 2 mokinių bei 1 automechanikos mokytojo ir 2 mokinių vizitas į Vokietiją (VITALIS);
• 2 metalų technologijų absolventų praktika Italijoje (Zanardelli);
• 2 santechnikos mokinių praktika Graikijoje (ECTE);
• 2 automechanikos mokinių praktika Italijoje (EUROFORM);
• 2 energetikos mokinių praktika Vokietijoje (IEEP);
• 2 administracijos darbuotojų vizitas į Prancūziją (JEAN LURCAT) siekiant plėtoti bendradarbiavimą ir aptarti KA2 galimybes;
• 1 Latvijos specialisto vizitas pas mus pravesti paskaitą arboristams;
• 1 Suomijos specialisto vizitas pas mus pravesti paskaitą energetikos skyriuje apie darbą aukštoje įtampoje.

Finansavimo šaltinis:
Erasmus+, KA1 programa