ES parama

 

 

PROJEKTAS "PROFESINIS MOKYMAS PAMEISTRYSTĖS FORMA DARBO RINKOS MOKYMO CENTRUOSE"
Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027

 

Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
•    VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
•    VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
•    VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
Laikotarpis 2013 05 30 – 2015 08 31
Biudžetas, EUR
868 445,39
Tikslas Pameistrystės mokymo formų plėtojimas, siekiant gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai
Uždaviniai •    Įvykdyti pilotinį mokymą pameistrystės forma.
•    Parengti rekomendacijų rinkinį dėl pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje.
Projekto puslapis www.pameistryste.lt
Finansavimo šaltinis Europos Komisijos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimo priemonė
Projekto renginiai, įvykiai •    Apskritojo stalo diskusijoje aptarta pameistrystės nauda verslo įmonėms
•    Apskritojo stalo diskusijoje aptartas pameistrystės vykdymas profesinio mokymo įstaigose
•    Apskritojo stalo diskusijoje aptartos mokymo pameistrystės būdu aktualijos
•    Projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ sėkmės istorijos
   
Pameistrystės gairės

Pameistrystės organizavimo gairės profesinio mokymo įstaigoms
Pameistrystės organizavimo gairės įmonėms