Kuriame Lietuvos ateitį

Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra – aukščiausios kvalifikacijos specialistai inžinerinei pramonei

 
 
 

Projekto vykdytojas: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC)
Projekto partneris: VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. spalio 24 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto kodas: 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001
Bendra projekto vertė: 3 603 133,79 EUR, iš jų projekto partneriui skirtos lėšos: 1 767 625,92 EUR

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su projekto partneriu VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centru įgyvendina projektą „Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra", Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"  09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra".

Projekto tikslas –
plėtoti inžinerinės pramonės sektoriaus infrastruktūrą.

Projekto aprašymas:  viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centras (SSPMC) ir Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras (JSDRC) siekia užtikrinti profesinio mokymo paslaugų kokybę bei jos atitiktį nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikiams. SSPMC ir JSDRC turima infrastruktūra nėra tokios apimties, kad tenkintų įmonių poreikius inžinerinės pramonės srityje. SSPMC ir JSDRC šiuo metu negali užtikrinti reikiamo eksploatavimo etapo įrankių ir įrangos įvairiapusiškumo bei kiekio, neturi inžinerinės pramonės sektoriaus mokymui pakankamos įrangos, priemonių bei programinės įrangos. Sektorinių praktinių mokymo centrų turima infrastruktūra nėra adaptuota ir skirta papildomų, su jau vykstančios 4.0 pramonės revoliucijos susijusių profesinio mokymo iššūkių realizavimui. Siekiant užtikrinti kokybišką su suvirintojų profesiniu mokymu susijusių paslaugų teikimą bus atnaujinta ir išplėsta sektorinių praktinių mokymo centrų turima įranga ir baldai bei sudarytos kokybiškos laikino apgyvendinimo sąlygos bendrabutyje. Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas įgyvendini aukštos kokybės mokymų programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti mokyklos konkurentabilumą bei patrauklumą.