Kuriame Lietuvos ateitį

Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra – aukščiausios kvalifikacijos specialistai inžinerinei pramonei

 
 
 

Projekto vykdytojas: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. spalio 24 d. – 2021 gegužės 18 d.
Projekto kodas: 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001
Bendra projekto vertė: 1.000.000 EUR.

"Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras įgyvendina projektą „Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra", Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"  09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra".

Projekto tikslas – vystyti Suvirinimo praktinio mokymo centro infrastruktūrą, tinkančią ruošti aukščiausios kvalifikacijos visapusiškus suvirinimo specialistus, reikalingus inžineriniai pramonei, statybai, energetikai ir kitoms ūkio šakoms.

Projekto aprašymas:  Viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centras (SSPMC) siekia užtikrinti profesinio mokymo paslaugų kokybę bei jos atitiktį nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikiams. SSPMC turima infrastruktūra nėra tokios apimties, kad tenkintų įmonių poreikius suvirinimo srityje. SSPMC šiuo metu negali užtikrinti reikiamo eksploatavimo etapo įrankių ir įrangos įvairiapusiškumo bei kiekio, neturi suvirinimo pasiruošimo proceso mokymui pakankamos įrangos, priemonių bei programinės įrangos. SSPMC turima infrastruktūra nėra adaptuota ir skirta papildomų, su suvirinimu susijusių veiklų realizavimui. Siekiant užtikrinti kokybišką su suvirintojų profesiniu mokymu susijusių paslaugų teikimą bus atnaujinta ir išplėsta SSPMC turima įranga ir baldai bei sudarytos kokybiškos laikino apgyvendinimo sąlygos bendrabutyje. Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas įgyvendini aukštos kokybės mokymų programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti mokyklos konkurentabilumą bei patrauklumą.

Susisiekime: (85) 269 7455