Mokymo programos, suderintos su AB „Energijos skirstymo operatorius“

MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS

Mokymo programos, suderintos su AB „Energijos skirstymo operatorius“

1.

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų mokymas/peratestavimas (visų tipų movos)

2.

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas/peratestavimas (Raychem, Cellpack, Ensto, ABB)

3.

12 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestavimas (Raychem, Cellpack, Ensto, ABB)

4.

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestavimas (Raychem, Cellpack, Ensto)

5.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas/peratestavimas

6.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas/peratestavimas (DEĮ)

7.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises mokymas/peratestavimas (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)

8.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises mokymas/peratestavimas (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)

9.

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų elektromontuotojų mokymas/peratestavimas