Mokymo programos

ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

1.

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymas

2.

Automatiko mokymas

3.

Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas

4.

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas/peratestacija

5.

Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį, kuriems suteikiama apsaugos nuo elektros VK, AK kategorija

6.

Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, kuriems suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija

7.

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo organizavimas

8.

Propano – butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymas

9.

Šviesolaidinės optikos movų montuotojo mokymas

10.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas

11.

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymas

12.

Galios kabelių pradūrimo arba nukirpimo techniniai inžineriniai sprendimų mokymas

13.

Elektros įrenginiai ir kabelių izoliacijos bandymai bei matavimai

SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

1.

Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų mokymas/peratestacija

2.

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas

3.

12 kV kabelių movų montuotojų mokymas/kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)

4.

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)

5.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas/peratestacija

6.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas/peratestacija (B1, S1, S2, S3 moduliai)

7.

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų mokymas/peratestacija

8.

Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija 

9.

Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, įskaitant 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija 

DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS

1.

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas

2.

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas

3.

Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas

4.

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas

5.

Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymas/atestavimo organizavimas

6.

Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymas/atestavimo organizavimas

7.

Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas

8. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymai/atestavimo organizavimas

MODULINĖS MOKYMO PROGRAMOS

1.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.

- Dėl šių ar kitų energetikos srities mokymo programų galite kreiptis tel.: +370 611 46 177, el. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu