Mokymo programos

 Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Elektromonterių mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programos

1.

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymas

2.

Automatiko mokymas

3.

Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas

4.

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas

5.

Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį, kuriems suteikiama apsaugos nuo elektros VK, AK kategorija

6.

Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, kuriems suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija

7.

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo organizavimas

8.

Propano – butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymas

9.

Šviesolaidinės optikos movų montuotojo mokymas

10.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas

11.

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymas

 

1.

Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų mokymas

2.

Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų peratestacija

3.

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas

4.

12 kV kabelių movų montuotojų mokymas (visų gamintojų movos)

5.

12 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas (visų gamintojų movos)

6.

12 kV kabelių movų montuotojų peratestacija (visų gamintojų movos)

7.

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas (visų gamintojų movos)

8.

42 kV kabelių movų montuotojų peratestacija (visų gamintojų movos)

9.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas

10.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų peratestacija

11.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas (B1, S1, S2, S3 moduliai)

12.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų peratestacija (B1, S1, S2, S3 moduliai)

13.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises mokymas

14.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises peratestavimas

15.

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų mokymas

16.

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų peratestacija

  
• Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
• Dėl šių ar kitų elektros energetikos mokymo programų kreiptis: Tel. +370 611 46 177, El. p. s.penkauskaite@mokymas.eu