Mokymo programos

 MODULINĖS MOKYMO PROGRAMOS
1. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa
  ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS
1. Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymas
2. Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo/automatiko mokymas
3. Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas
4. Apsaugos, gaisro ir vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas
5. Apšvietimo matuotojo mokymas
6. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas/peratestacija
7. Asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį, kuriam suteikiama apsaugos nuo elektros VK, AK kategorija, mokymas/atestavimo organizavimas
8. Elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio vartotojo elektros įrenginius, kuriam suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija, mokymas/atestavimo organizavimas
9. Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo organizavimas
10. Propano – butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymas
11. Šviesolaidinės optikos movų montuotojo mokymas
12. Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas
13. Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymas
14. Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko mokymas
15. Galios kabelių pradūrimo arba nukirpimo techniniai inžineriniai sprendimų mokymas
16. Elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymų bei matavimų mokymas
17. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių (saulės elektrinių/fotovoltinės įrangos) montuotojo mokymas
 SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS
1. Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų mokymas/peratestacija
2. Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas
3. 12 kV kabelių movų montuotojų mokymas/kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)
4. 42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)
5. Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas/peratestacija
6. Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas/peratestacija (B1, S1, S2, S3 moduliai)
7. 0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų mokymas/peratestacija
8. Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija
9. Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, įskaitant 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija
DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS
1. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas
2. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas
3. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas
4. Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas
5. Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymas/atestavimo organizavimas
6. Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymas/atestavimo organizavimas
7. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas
8. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas
 ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS
1. Šilumos įrenginių eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas
2. Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas
3. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymas
4. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymas
5. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas
- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
- Dėl šių ar kitų energetikos srities mokymo programų galite kreiptis tel.: +370 611 46 177, el. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu