Mokymo programos

MODULINĖS MOKYMO PROGRAMOS  
Elektriko modulinė profesinio mokymo programa  
Elektriko pameistrystės mokymo programa  
ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  
Elektrotechnikos darbuotojo eksploatuojančio žemosios įtampos elektros įrenginius pradžiamokslio mokymas, 16 val. ir atestavimo organizavimas  
Elektrotechnikos darbuotojo eksploatuojančio aukštosios įtampos elektros įrenginius pradžiamokslio mokymas, 40 val. ir atestavimo organizavimas  
Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo/automatiko mokymas  
Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas  
Apsaugos, gaisro ir vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas  
Apšvietimo matuotojo mokymas  
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas/peratestacija  
Asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį, kuriam suteikiama apsaugos nuo elektros VK, AK kategorija, mokymas/atestavimo organizavimas  
Elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio vartotojo elektros įrenginius, kuriam suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija, mokymas/atestavimo organizavimas  
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo organizavimas  
Propano – butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymas  
Šviesolaidinės optikos movų montuotojo mokymas  
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas  
Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymas  
Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko mokymas  
Galios kabelių pradūrimo arba nukirpimo techniniai inžineriniai sprendimų mokymas  
Elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymų bei matavimų mokymas  
Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių (saulės elektrinių/fotovoltinės įrangos) montuotojo mokymas  
Įžeminimo įrenginių įrengimo ir eksploatavimo mokymas
 
Žaibosaugos įrengimo ir eksploatavimo mokymas
 
SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  
Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas/peratestacija (B1, S1, S2, S3 moduliai)  
Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų mokymas/peratestacija  
Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas  
12-24 kV kabelių movų montuotojų mokymas/kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos) NAUJIENA!  
36-42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos) NAUJIENA!  
Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas/peratestacija  
0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų mokymas/peratestacija  
Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija  
Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, įskaitant 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija  

NAUJIENA! DARBŲ ESANT ĮTAMPAI SKIRSTOMĄJAME ELEKTROS TINKLE MOKYMAI
PROGRAMOS SUDERINTOS SU VERT

 
Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai (DTK – 1)  
0,4 kV OL traversos tiesinimas esant įtampai (DTK – 3)  
0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai (DTK – 4)  
0,4 kV OL traversos keitimas esant įtampai (DTK – 6)  
0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) esant įtampai (DTK – 7)  
0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.1)  
0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.2)  
10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.1)  
10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.2)  
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.3)  
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.4)  
DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS  
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymas/atestavimo organizavimas  
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS  
Šilumos įrenginių eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas  
Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas  
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymas  
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymas  
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas  
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SEMINARAI  
Saulės elektrinių projektavimas, parinkimas, montavimas bei eksploatacija pradedantiesiems/pažengusiems  
Elektromobilių įkrovimo stotelių parinkimas, projektavimas, montavimas bei eksploatacija  
Elektros tinklo apsaugų selektyvumas  
Relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai  
Reaktyviosios galios kompensavimo įrengimas vartotojo tinkle  

- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
- Dėl šių ar kitų energetikos srities mokymo programų galite kreiptis tel. +370 611 46 177, el. p. s.penkauskaite@mokymas.eu