Mokymo programos

MODULINĖS MOKYMO PROGRAMOS  
Elektriko modulinė profesinio mokymo programa  nuo 6 mėn
ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  
Elektrotechnikos darbuotojo eksploatuojančio žemosios įtampos elektros įrenginius pradžiamokslio mokymas, 16 val. ir atestavimo organizavimas  2 d.
Elektrotechnikos darbuotojo eksploatuojančio aukštosios įtampos elektros įrenginius pradžiamokslio mokymas, 40 val. ir atestavimo organizavimas  2 d.
Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo/automatiko mokymas  2 sav. vakarais
Apsaugos, gaisro ir vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymas  7 d. vakarais 
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymas/peratestacija  2 d.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo organizavimas  1 d.
Propano – butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymas  1 d.
Šviesolaidžių kabelių montavimas  2 d.
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsauginėse zonose mokymas  1 d.
Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymas  1 d.
Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko mokymas  1d.
Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių (saulės elektrinių/fotovoltinės įrangos) montuotojo mokymas  2d. 
Įžeminimo įrenginių įrengimo ir eksploatavimo mokymas
 2d.
Žaibosaugos įrengimo ir eksploatavimo mokymas
 2 d.
SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTERIŲ MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  
Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose (DEĮ) ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas/peratestacija (B1, S1, S2, S3 moduliai)  2 d.
Žemos įtampos kabelių movų (visų gamintojų) montuotojų mokymas/peratestacija  7 d.
Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymas  8 d.
12-24 kV kabelių movų montuotojų mokymas/kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)
 1 d.
36-42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos)
 1 d. 
Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų mokymas/peratestacija  1 d.
0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų mokymas/peratestacija  1 d.
Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija  1 d.
Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4-10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose, įskaitant 10 kV žiedinį tinklą mokymas/peratestacija  1 d.

NAUJIENA! DARBŲ ESANT ĮTAMPAI SKIRSTOMĄJAME ELEKTROS TINKLE MOKYMAI
PROGRAMOS SUDERINTOS SU VERT

 
Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai (DTK – 1)  
0,4 kV OL traversos tiesinimas esant įtampai (DTK – 3)  
0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai (DTK – 4)  
0,4 kV OL traversos keitimas esant įtampai (DTK – 6)  
0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) esant įtampai (DTK – 7)  
0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.1)  
0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.2)  
10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.1)  
10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.2)  
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.3)  
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.4)  
DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS  
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymas/atestavimo organizavimas  
Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymas/atestavimo organizavimas  
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymas/atestavimo organizavimas  
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymas/atestavimo organizavimas  
ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS  
Šilumos įrenginių eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas  
Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokymas/atestavimo organizavimas  
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymas  
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymas  
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas  
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SEMINARAI  
Saulės elektrinių projektavimas, parinkimas, montavimas bei eksploatacija pradedantiesiems/pažengusiems  
Elektromobilių įkrovimo stotelių parinkimas, projektavimas, montavimas bei eksploatacija  
Elektros tinklo apsaugų selektyvumas  
Relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai  
Reaktyviosios galios kompensavimo įrengimas vartotojo tinkle  

ELEKTROS ENERGETIKA

trukmė

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų mokymas ir atestavimo organizavimas (PK, VK, AK kategorijos) (programos suderintos su VERT)

2 d.

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojų mokymai (programa suderinta su VERT)

2d. 

 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (dieninė ir vakarinė grupės)

 

Mokymai

 

Eksternas/Kompetencijų vertinimas (įgytų profesinių žinių

patikrinimas)

1 d.

Saulės elektrinių  montuotojų praktiniai  mokymai  (programa suderinta su VERT)   

              2 d.

Avarinės elektros stoties dyzelių operatorių mokymai (programa suderinta su VERT)*

1 d.

Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko mokymai (programa suderinta su VERT)

1 d.

Apsaugos, gaisro ir vaizdo stebėjimo sistemų montuotojų mokymai

7 d. vakarais 

Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo (elektriko-automatiko) mokymai* (programa suderinta su VERT).

2 sav. vakarais

Automatinių gamybos sistemų pavarų montavimas ir techninė priežiūra NAUJIENA

4 sav.

Programuojamųjų įrenginių programavimas ir taikymas automatinėse sistemose NAUJIENA

5 sav.

Automatikos įrenginių ir sistemų montavimas ir techninė priežiūra NAUJIENA

12 sav.

SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų mokymai (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

 Mūsų privalumas:suteikiame teorinių žinių ir praktinių gebėjimų su CELLPACK, RAYCHEM, ENSTO, 3M, AIZ gamintojų movomis ir kitomis pagal poreikį

 

7 d.

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų (visų gamintojų movų) peratestacija (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

1d.

 

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymai (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

8 d.

  RAYCHEM gamintojo movų seminaras (Po seminaro išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal Aplinkos ministerijos suderintą Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą. Programos žymuo: M-151-17-VJDRMC)

1 d.

  ENSTO gamintojo movų seminaras (Po seminaro išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal Aplinkos ministerijos suderintą Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą. Programos žymuo: M-151-17-VJDRMC)

1 d.

  CELLPACK gamintojo movų seminaras (Po seminaro išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal Aplinkos ministerijos suderintą Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą. Programos žymuo: M-151-17-VJDRMC)

1 d.

12-24 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos) (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

 

           nuo 1 d.

36-42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų gamintojų movos) (programa suderinta su ESO, AB ir VERT))

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos mokymai (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

1 d.

Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 0,4 – 10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose mokymai (programa suderinta su ESO, AB)

2 d.

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų elektromontuotojų mokymai (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

               2 d.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymai (B1, S1,

S2, S3 moduliai) (programa suderinta su ESO, AB ir VERT)

3 d.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjų apsauginėse zonose mokymai*

1 d.

Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų

vadovams*

1 d.

DARBŲ ESANT ĮTAMPAI SKIRSTOMĄJAME ELEKTROS TINKLE MOKYMAI NAUJIENA!

MOKYMO PROGRAMOS SUDERINTOS SU VERT

 

 

DEĮ TR, MT, KS techninė priežiūra

 
Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai (DTK – 1)  
DEĮ žemos įtampos oro linijose  
 0,4 kV OL traversos tiesinimas esant įtampai (DTK – 3)  
0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai (DTK – 4) 0,4  

kV OL traversos keitimas esant įtampai (DTK – 6)

 

0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) esant įtampai (DTK – 7)

 
0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.1)  

0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai (DTK – 11.2)

 

DEĮ vidutinės įtampos oro linijose

 

10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.1)

 

10 kV KL su viršįtampių ribotuvu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.2)

 
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (pliki laidai) esant įtampai (DTK – 13.3)  
10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (SAX-PAS) esant įtampai (DTK – 13.4)  

SEMINARAI LR APLINKOS MINISTERIJOS ATESTATAMS PRATĘSTI

 

Seminarai suderinti su LR aplinkos ministerija Programų žymenys: M-151-17-VJDRMC, M-173-18-VJDRMC

 

Įžeminimo įrenginių įrengimas ir eksploatavimas* NAUJIENA

           2 d.

Elektromobilių įkrovimo stotelių parinkimas, projektavimas, montavimas bei* NAUJIENA eksploatacija Organizuojama kartu su NETA Akademija   

         3,5 val.
Projektų valdymas            2 d.
Šviesolaidžių kabelių montavimas            2 d.
Saulės elektrinių projektavimas, parinkimas, montavimas bei eksploatacija (pažengusiems)*
Organizuojama kartu su NETA Akademija  
           3 val.
Žaibosaugos įrengimas ir eksploatavimas* NAUJIENA             2 d.

Reikalavimai elektros įrenginių įrengimo (montavimo), keitimo, remonto ir techninės priežiūros darbams.

Visas temas rasite čia

Nuo 4 val.

Galios kabelių pradūrimo arba nukirpimo techniniai inžineriniai sprendimai (programa suderinta su VERT)

            1 d.

Elektros įrenginiai ir kabelių izoliacijos bandymai bei matavimai (programa suderinta su VERT)  

            1 d.

KITI RENGINIAI

 

Bendradarbiaujant su Lietuvos elektros energetikos asociacija (LEEA) organizuojame projekto ir statybos sričių specialistų profesinių žinių vertinimą ir atestavimą naujų Aplinkos ministerijos atestatų išdavimui bei turimų

atestatų sričių praplėtimui NAUJIENA

 

 

SAUGOS DARBE MOKYMAI

Periodiniai darbų saugos mokymai įmonės darbuotojams (mokymų temos pasirenkamos pagal įmonės specifiką. Visą temų sąrašą rasite čia

 

- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
- Dėl šių ar kitų energetikos srities mokymo programų galite kreiptis tel. +370 611 46 177, el. p. giedre.naslaityte@techin.lt