Mokymo programos

.

Eil.

Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Trukmė sav.

Pastabos

Programos kvalifikacijai įgyti

1.

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

18

 

2.

Suvirintojo elektra mokymo programa

11,5

 

3.

Rankinis lankinis (MMA) suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais mokymo programa

5

 

4.

Lankinio MAG suvirinimo lydžiaisiais elektrodais apsauginėse dujose mokymo programa

5

 

5.

Lankinio TIG suvirinimo nelydžiaisiais elektrodais apsauginėse dujose mokymo programa

5

 

6.

Santechniko mokymo programa

29

 

7.

Šaltkalvio mokymo programa

18

 

8.

Pastato šildymo sistemų įrengimo mokymo programa

5

 

9.

Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo mokymo programa

5

 

10.

Suvirintojo modulinė mokymo programa

2 metai

 

11.

Šaltkalvio remontininko modulinė mokymo programa

2 metai

 

Programos kvalifikacijai kelti

12.

Lankinio aliuminio suvirinimo volframo elektrodu inertinėse dujose (TIG suvirinimas) mokymo programa

4

Reikalinga turėti pažymėjimą arba gebėti suvirinti MMA ir TIG juodą metalą

13.

Suvirintojo dujomis mokymo programa

2

Reikalinga turėti suvirintojo pažymėjimą

14.

Suvirintojo elektra ir dujomis mokymo programa

6

Reikalinga turėti suvirintojo pažymėjimą arba gebėti virinti MMA ir dujomis

15.

Suvirinimo meistro mokymo programa

3

Reikalinga patirtis ir žinios apie suvirinimo technologijas

16.

Suvirinimo darbų priežiūros meistro programa

4 d.

Reikalinga aukštesnysis išsilavinimas

17.

Metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais mokymo programa

2

 

18.

Vamzdžių lituotojo kietaisiais lydmetaliais mokymo programa

3

 

19

Plastikinių vamzdžių suvirintojo mokymo programa

3

 

20.

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa

2

 

 
• Lentelėje pateiktas populiariausių mokymo programų sąrašas. 
• Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
• Dėl šių ir kitų suvirinimo profesijų mokymo programų kreiptis: Tel. (85) 269 73 69, Mob.: 8646 20976, El. p. registracija@mokymas.eu