Mokymo programos

DARBŲ SAUGA DIRBANT AUKŠTYJE
Arboristo mokymas (Naujiena)
Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus mokymas
Aukštalipių darbų vadovo mokymas
Pastolių montuotojas
DARBŲ SAUGA DIRBANT ŽEMĖS DARBUS
Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymas
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas
Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymas
DARBŲ SAUGA DIRBANT SU KĖLIMO ĮRENGINIAIS
Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas
Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
Krovinių kabinėtojo mokymas
Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymas
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas
Statybinio keltuvo operatorius mokynas
Savaeiginio platforminio keltuvo operatoriaus mokymas
ĮMONIŲ VADOVAI TURI BŪTI IŠKLAUSĘ VIENĄ IŠ ŠIŲ MOKYMO PROGRAMŲ
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir  sveikatos klausimais neformalaus mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II - III, grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
ĮMONIŲ VADOVAI, PERDUODANTYS DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS PAVALDŽIAM ĮMONĖS DARBUOTOJUI, DARBUOTOJĄ SIUNČIA MOKYTIS PAGAL VIENĄ IŠ ŠIŲ MOKYMO PROGRAMŲ
Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymas
Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos srityje neformalūs mokymai
DARBŲ SAUGA DIRBANT SU ASBESTU
Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa
Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa
KITI SAUGOS DARBE MOKYMAI
Gaisrinės saugos mokymas vadovams
Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymas
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose mokymas
Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams
Saugus darbų organizavimo ir valdymo mokymas
SAUGOS DARBE MOKYMŲ TEMOS
- Žemės darbai
- Darbas požeminiuose statiniuose
- Stresas darbe ir kaip jo išvengti
- Ergonomika darbo vietoje
- Alkoholio prevencija darbe
- Aplinkosauga
- Saugus darbas su rankiniais elektriniais įrankiais
- Krovinių tvarkymas rankomis
- Krovinių sandėliavimas
- Darbas triukšme
- Gaisrinė sauga
- Technologinių kortelių sudarymas
- Stropavimo ir sandėliavimo schemų sudarymas
- Darbas su cheminėmis medžiagomis  ir preparatais
- Sprogi aplinka
- Nelaimingi atsitikimai darbe
-
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje
- Asmeninės ir kolektyvinės saugos priemonės, jų naudojimas
- Pirmosios pagalbos suteikimas

- Lentelėje pateiktas populiariausių mokymo programų sąrašas.
- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA:                     VERSLO KLIENTŲ KONSULTAVIMAS:
Alina Versekėnienė          Jolanta Žalienė
Mob. 8 698 56 093          Mob. 8 603 89 073
El.p. a.versekeniene@mokymas.eu          El.p. j.zaliene@mokymas.eu