Mokymo programos

.

Eil.

Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Trukmė val.

Pastabos

Darbininkų ir darbų vadovų mokymo programos

1.

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus mokymo programa

40

 

2.

Aukštalipių darbų vadovo mokymo programa

36

Reikalingas aukštesnysis išsilavinimas

3.

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymo programa

40

 

4.

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymo programa

40

Reikalingas aukštesnysis išsilavinimas

5.

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa

40

 

6.

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymo programa

40

Reikalingas aukštesnysis išsilavinimas

7.

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa

40

 

8.

Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa

40

Reikalingas aukštesnysis išsilavinimas

9.

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

54

Reikalingas aukštesnysis išsilavinimas

10.

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

80

Reikalingas aukštesnysis techninis išsilavinimas

11.

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

40

 

12.

Krovinių kabinėtojo mokymo programa

64

 

Įmonių vadovai turi būti išklausę vieną iš šių mokymo programų

13.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir  sveikatos klausimais neformalaus mokymo programa

16

Mokymo programą privalo išklausyti visi įmonių vadovai /nutolusių padalinių vadovai, pasirašantys darbo sutartis.

14.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

88

                     

Programos skirtos įmonių vadovams, patiems vykdantiems darbų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas.

15.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

68

16.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

48

Įmonių vadovai, perduodantys darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas pavaldžiam įmonės darbuotojui, darbuotoją siunčia mokytis pagal vieną iš šių mokymo programų

17.

Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

 

80

Programos skirtos mažoms įmonėms, kuriose darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atlieka įmonės vadovo paskirtas asmuo.

Darbuotojai kas 5 metus privalo išklausyti 60 kvalifikacijos tobulinimo kursų valandų.

18.

Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

 

60

19.

Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

 

40

20.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

80

Programos skirtos didesnėms įmonėms, kuriose pagal DSST nuostatus turi būti DSST specialistas.

Darbuotojai kas 5 metus privalo išklausyti 60 kvalifikacijos tobulinimo kursų valandų.

21.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

60

22.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

40

23.

Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos srityje neformalūs mokymai

24

 

 
• Lentelėje pateiktas populiariausių mokymo programų sąrašas. 
• Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
• Dėl šių ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų kreiptis: Tel. (85) 269 73 69, Mob.: 8646 20976, El. p. registracija@mokymas.eu