Mokymo programos

DARBŲ SAUGA DIRBANT AUKŠTYJE
1. Arboristo mokymas (Naujiena)
2. Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus mokymas
3. Aukštalipių darbų vadovo mokymas
4. Pastolių montuotojas
DARBŲ SAUGA DIRBANT ŽEMĖS DARBUS
1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymas
2. Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas
3. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas
4. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymas
DARBŲ SAUGA DIRBANT SU KĖLIMO ĮRENGINIAIS
1. Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas
2. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
3. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
4. Krovinių kabinėtojo mokymas
5. Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymas
6. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas
7. Statybinio keltuvo operatorius mokynas
8. Savaeiginio platforminio keltuvo operatoriaus mokymas
ĮMONIŲ VADOVAI TURI BŪTI IŠKLAUSĘ VIENĄ IŠ ŠIŲ MOKYMO PROGRAMŲ
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir  sveikatos klausimais neformalaus mokymas
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II - III, grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymas
4. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
5. Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
ĮMONIŲ VADOVAI, PERDUODANTYS DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS PAVALDŽIAM ĮMONĖS DARBUOTOJUI, DARBUOTOJĄ SIUNČIA MOKYTIS PAGAL VIENĄ IŠ ŠIŲ MOKYMO PROGRAMŲ
1. Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
2. Darbdavio  įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas  III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
5. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymas
7. Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos srityje neformalūs mokymai
DARBŲ SAUGA DIRBANT SU ASBESTU
1. Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa
2. Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa
KITI SAUGOS DARBE MOKYMAI
1. Gaisrinės saugos mokymas vadovams
2. Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymas
3. Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose mokymas
4. Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams
5. Saugus darbų organizavimo ir valdymo mokymas
SAUGOS DARBE MOKYMŲ TEMOS
- Žemės darbai
- Darbas požeminiuose statiniuose
- Stresas darbe ir kaip jo išvengti
- Ergonomika darbo vietoje
- Alkoholio prevencija darbe
- Aplinkosauga
- Saugus darbas su rankiniais elektriniais įrankiais
- Krovinių tvarkymas rankomis
- Krovinių sandėliavimas
- Darbas triukšme
- Gaisrinė sauga
- Technologinių kortelių sudarymas
- Stropavimo ir sandėliavimo schemų sudarymas
- Darbas su cheminėmis medžiagomis  ir preparatais
- Sprogi aplinka
- Nelaimingi atsitikimai darbe
- Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje
- Asmeninės ir kolektyvinės saugos priemonės, jų naudojimas
- Pirmosios pagalbos suteikimas
- Lentelėje pateiktas populiariausių mokymo programų sąrašas.
- Pagal įmonių poreikius rengiame neformalaus mokymo programas.
- Dėl šių ir kitų mechanizacijos mokymo programų kreiptis: Tel. (85) 269 73 69, Mob.: 86 46 20976, El. p. registracija@mokymas.eu