Naujienos

Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose

2015 01 08

Projektas

Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose

Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V03-027

 

Vykdytojai:

Projektą vykdo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriais:

VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centru

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru

 

Pagrindinis projekto tikslas - pameistrystės mokymo formos plėtojimas, siekiant gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai. Mokymas skirtas statybos, statybos mechanizacijos, transporto bei įvairių aptarnavimo sričių darbuotojų parengimui.

 

Tikslinė grupė - 16-29 metų nesimokantis ir neturintis kvalifikacijos jaunimas (prioritetinė grupė); bet kurio amžiaus bedarbiai arba dirbantys asmenys, kuriems reikia įgyti arba tobulinti kvalifikaciją.

 

Planuojami rezultatai:

Apmokyti 900 asmenų visoje Lietuvoje 2013 m. lapkričio - 2015 m. gegužės mėn.

Parengti rekomendacijas dėl pameistrystės diegimo ir plėtojimo Lietuvoje.

 

Daugiau informacijos www.pameistrystė.lt

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.