Naujienos

PAMEISTRYSTĖ PADEDA SPRĘSTI APSIRŪPINIMO DARBUOTOJAIS PROBLEMAS

2014 11 28

PAMEISTRYSTĖ PADEDA SPRĘSTI APSIRŪPINIMO DARBUOTOJAIS PROBLEMAS

2014-11-27

Vilnius

2014 m. lapkričio 25 d. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre (VJDRMC) įvyko įmonių - UAB Baltijos pašvaistė, UAB Vildeta, UAB LT Technologies - atstovų ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojų pasitarimas dėl įmonių apsirūpinimo kvalifikuotais darbuotojais.

VJDRMC direktorius Mindaugas Černius diskusiją pradėjo pameistrystė idėjos pristatymu bei pasidalino įgyvendinamo projekto patirtimi.  M. Černius akcentavo, kad pameistrystė yra dirbančiųjų mokymas pagrinde vyksta jų darbo vietoje, kuomet mokymo procese kartu dalyvauja įmonė ir mokymo įstaiga.

UAB Vildeta atstovai išreiškė susirūpinimą, kad rinkoje nėra laisvų darbininkų, kuriuos be mokymo būtų galima įdarbinti. Įmonėms trūksta įvairaus lygio darbuotojų, įskaitant ir žemiausios kvalifikacijos darbininkus. Buvo aptarta Lietuvoje susiformavusi bedarbystės situacija – bedarbių skaičius didelis, tačiau norinčių dirbti arba mokytis reikia ieškoti ir sunkiai sekasi rasti. Tai aiškinama žmonių nemotyvacija, nenoru dirbti arba šešėliniu darbu.

Pasitarimo metu buvo aptartos galimybės į darbuotojų mokymą įtraukti įrangos gamintojus. Šį mokymo modelį galima sėkmingai plėtoti, kai į mokymus įsitraukia ne vienos įmonės darbininkai. Taip pat buvo išsakytas poreikis mokymą organizuoti lanksčiai, derinant darbuotojų darbą ir mokymąsi. Įmonės yra pasiruošusius įsitraukti į mokymo pameistrystės forma procesus, siekiant spręsti ne tik šiandienos, bet ir ateities problemas – kad darbo rinkoje būtų aktyvių dirbančių, kvalifikuotų darbuotojų.

Diskusijos dalyviai aptarė, kokius įsipareigojimus turėtų kiekviena pameistrystės procese dalyvaujanti šalis. M. Černius pabrėžė, kad iš įmonės tikimasi, jog ji aktyviai dalyvaus atrenkant asmenį, suteikiant informaciją, formuojant mokymo planą, parenkant meistrus(es) darbo vietoje, bei testuojant pameistrį(ę). Pameistrys(ės) gali būti įpareigotas atidirbti tam tikrą laikotarpį įmonėje, kad atsipirktų jo(s) mokymo kaštai. Profesinė mokykla įsipareigoja organizuoti, stebėti bei vertinti mokymą.

www.mokymas.eu