Naujienos

Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties

2014 11 03

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties“ 2014 metų spalio 25-31 d.lankėsi mobilumo vizite Italijoje. Mobilumo vizitą organizavo Italijos organizacija- AIM Agenzia Intercultura e Mobilità. Pagrindinės AIM veiklos sritys: mokymas, kvalifikacijos kėlimas, ryšių tarp organizacijų vystymas, savanorystė, socialinė žiniasklaida, renginiai, bei Europos Sąjungos projektų rengimas ir vykdymas. Taip pat svarbi AIM veiklos sritis yra tarptautinio mobilumo bei neformalių renginių plėtojimas bedarbiams, jaunimui ir suaugusiems.

Pagrindiniai projekto tikslai:
1. Prisidėti prie mokymo pameistrystės forma sistemos kūrimo Lietuvoje.
2. Supažindinti Lietuvos pameistrystės dėstytojus bei kitus specialistus su sėkminga pameistrystės vykdymo tvarka įmonėse, valstybinėse įstaigose, bei mokymo centruose Italijoje. Patirtis bus perimama stebint už pameistrystės organizavimą atsakingų valstybės pareigūnų, verslininkų bei mokymo įstaigų veiklą.
Problemos, kurias siekiama išspręsti įgyvendinant projektą- šiuo projektu siekiama prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos - pameistrystės - diegimo Lietuvoje.

Mobilumo projekto dalyviai susipažino su Italijos patirtimi pameistrystės srityje. Erasmus+ mobilumo projektas suteikė projekto dalyviams galimybę realiai patirti, palyginti, įvertinti pačią inovatyviausią užsienio šalies patirtį pameistrystės srityje. Įgyta patirtis bus panaudota vystant pameistrystę nacionaliniu lymeniu Lietuvoje.

 

Projektas „Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties“ finansuojamas Europos komisijos lėšomis.