Naujienos

Pameistrystės plėtojimas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre

2014 04 24

                                                                                                                                                           Informacinis pranešimas
                                                                                                                                                           2014-04-24

 

 

Vilniuje 2014 balandžio 23 d. vyko konferencija „Praktinio mokymo vaidmuo: pameistrystė praktinių įgūdžių formavime“, kurios tikslas plėtoti pažangias idėjas ir skatinti konstruktyvų profesinio mokymo ir verslo institucijų dialogą sprendžiant aktualias profesinio mokymo problemas.

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas pasidžiaugė augančiu profesinio mokymo prestižu – jau kelis metus didėja į profesinio mokymo įstaigas priimamų mokinių skaičius. V. Gedvilas taip pat pažymėjo, jog profesinės mokyklos deda daug pastangų, ieško įvairių būdų, kad profesinio mokymo sistema būtų ne tik patraukli, lanksti, bet ir naudinga asmeniui, laiduotų šalies ūkio poreikius, greičiau spręstų jaunimo nedarbo problemą, padėtų kiekvienam jaunam žmogui ne tik surasti darbą, bet ir pradėti kurti savo verslą, tapti kvalifikuotu ir konkurencingu (šaltinis: www3.lrs.lt).

Konferencijoje pameistrystės sampratą pristatęs VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktorius Mindaugas Černius pabrėžė, jog žmogus prisidėdamas prie gamybos įmonėse, kuria jose pridėtinę vertę. Tam, kad mokymas būtų sėkmingas ir kokybiškas, ypatingai yra svarbi socialinė partnerystė. Mokinį supančios šalys darbdavys, įmonė turi betarpiškai bendradarbiauti siekiant surasti geriausią sprendimą, kuris būtų naudingas ir tenkintų visas šalis.

M. Černius akcentavo, kad teisinė aplinka yra ta terpė, kuri turi gali daryti įtaką ne tik mokymo procesui, bet ir mokymo kokybei.

Savo pranešime M. Černius nurodė kertinius pameistrystės sampratos aspektus:

•    Dirbančiųjų mokymas darbo vietoje

•    Sudaromas individualus mokymo planas

•    Mokymas vykdomas pakopomis dirbant vis sudėtingesnį darbą. Mokymo įstaigoje įgyjami gebėjimai reikalingi sekančioje pakopoje

•    Mokymo metu kuriama pridėtinė vertė

•    Ne visas laikas skiriamas tiesiogiai mokymui, taip pat atliekamos funkcijos pagal užimamas pareigas

Organizuojant mokymą pameistrystės mokymo forma, mokymas mokymo įstaigoje sutrumpėja, dalis kompetencijų įgyjama įmonėse. Bendra mokymo trukmė ilgėja, nes dalį darbo žmogus turi skirti darbui, nesusijusiam su mokymu.

Kaip svarbiausius veiksnius, kurie sudaro sėkmingą pameistrystės mokymų vykdymą išskyrė pameistrio statusą, ąpmokėjimą už pameistrio darbą, finansavimą, veikiančią kvalifikacijų sistemą, bedarbių galimybės dalyvauti pameistrystės procese.

Šiuo metu VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras įgyvendina projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-02, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Pagrindinis projekto tikslas – pameistrystės mokymo formų plėtojimas, siekiant gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai. Mokymas skirtas statybos, statybos mechanizacijos, transporto bei aptarnavimo sričių darbuotojų parengimui.

 

 

 

 

Daugiau informacijos:

www.mokymas.eu

info@mokymas.eu