Naujienos

TECHIN mokymo centre – vis daugiau pameistrystės

2023 05 05

Techin mokymo procese vis daugiau pameistrystės. Tiek įgyvendinant pameistrystės projektus, tiek tiesiogiai dirbant su įmonėmis Techin plėtoja pameistrystę. Įgyvendinant projektą „dual-pro. Pameistrystės diegimo lietuvos įmonėse prielaidų sukūrimas“  paslaugos teikiamos įmonėms pagal VšĮ Valdymo koordinavimo centro sąlygas ir reikalavimus. Techin sudaryta ekspertų-konsultantų grupė: direktorius Mindaugas Černius, ekspertė Rasa Lužytė, projektų specialistė Daiva Skliutienė.

Ypatingai formaliojo profesinio mokymo programų, įgyvendinamų pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, diegimas kelia nemažai klausimų. Techin ekspertai-konsultantai padeda įmonėms įdiegti pameistrystės dokumentus ir procedūras įmonės veiklos procesuose, pasirengti darbo ir mokymo grafikus ir planus. Techin bentradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, pagalba diegiant pameistrystę teikiama ir įmonėms bendradarbiaujančioms su kitomis mokymo įstaigomis taip pat ir kitoms mokymo įstaigoms, teikiamos konsultacijos dėl pameistrystės koordinavimo ir bendradarbiavimo sutarčių sudarymo.

Techin ekspertų-konsultantų teikiama pagalba ir bendradarbiavimas su įmonėmis duoda konkrečius pameistrystės rezultatus.

Nujausi pameistrystės pavyzdžiai 2023 metais:

Profesinio mokymo programa Įmonė Pradžios data
Java Script programuotojo AB „Lietuvos draudimas” 2023-03-28
Elektriko UAB „APS grupė” 2023-04-04
Java programuotojo UAB EIS Group Lietuva 2023-05-04
Java programuotojo UAB EIS Group Lietuva 2023-05-04
Java programuotojo UAB EIS Group Lietuva 2023-05-04
Programinės įrangos testuotojo UAB EIS Group Lietuva 2023-05-04
Programinės įrangos testuotojo UAB EIS Group Lietuva 2023-05-04
Programinės įrangos testuotojo UAB „Viltechmeda” 2023-05-04

Automatinių sistemų eksploatavimo
mechatroniko

UAB „Viltechmeda” 2023-05-04