Naujienos

Pameistrystės diegimas įmonėse

2022 09 26

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN), kartu su partneriais, vykdo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuoto projekto dalį, skirtą paskatinti pameistrystės diegimą įmonėse. Projektas labiau orientuojasi į tokią pameistrystę, kurios metu įmonė ir mokymo įstaiga kartu vykdo profesinį mokymą ir siekia suteikti asmeniui formalią kvalifikaciją. Tačiau taip pat teikia informaciją ir apie kitus pameistrystės formatus - mokymą vien darbo vietoje, bedarbių asmenų mokymą pameistrystės forma, bei kitus.

2022 m. rugsėjo – 2023 m. birželio mėnesiais, įmonėms, besidominčioms pameistrystės galimybėmis, siūlomi nemokami mokymai aktualiomis verslui temomis bei konsultacijos apie pameistrystę. Įmonės kviečiamos kreiptis, pasirinkti mokymų temą ar konsultaciją ir kartu suplanuoti mokymų ar konsultacijos laiką. Projekto dalį įgyvendinanti komanda taip pat aktyviai skambins įmonėms ir siųs informaciją.

Pameistrystė suteikia daug galimybių įmonėms, ypač galvojant apie verslo ar gamybos ateitį, išlikimą ir modernizavimąsi. Senosiose Europos valstybėse, pramonės sektorius visada rūpinosi profesiniu ugdymu ir iki šiol skiria tam labai didelį dėmesį. Lietuvoje profesinį mokymą renkasi vis daugiau asmenų. Dalis iš jų besimokydami susiranda darbą, tačiau nebūtinai toje srityje, kurioje mokosi, kita dalis – neturi darbo. Mokymo įstaigose ar Užimtumo tarnyboje įmonės gali susirasti naujų darbuotojų, taip papildydamos savo talentus ir personalą, sutaupydamos darbuotojų paieškos ir atrankos kaštus. Įmonės gali apmokyti ir esamus darbuotojus, šiuo atveju pameistrystė gali tapti puikiu personalo motyvavimo įrankiu.

Šiuo metu Lietuvoje galima išskirti keturias pameistrystės schemas – apie jas suteikiama informacija mokymų ir konsultacijų metu. Pagal Užimtumo tarnybos schemą, įmonei mokamos finansinės kompensacijos už patirtus pameistrės(-io) ir meistro darbo užmokesčio kaštus. Taip pat įmonėms labai naudinga schema, kuomet jos įdarbina į profesinio mokymo įstaigą įstojusį asmenį – mokymo įstaigos turi didelę patirtį pritaikant mokymą taip, kad pameistrė(-ys) kuo greičiau perprastų įmonės veiklas ir adaptuotųsi. Įmonės gali vykdyti pameistrystę ir pačios, be mokymo įstaigos. Tam jos turėtų pasiruošti mokymo programą bei įdarbinti pameistrį pameistrystės darbo sutartimi. Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo įvairias priemones pameistrystei ar mokymui darbo vietoje skatinti. Visa ši informacija pateikiama konsultacijose, kurios, esant poreikiui, gali būti tęstinės ir, žinoma, visiškai nemokamos.

-          Įdarbinus pameistrę(-į), kuri(-s) taip pat mokosi pagal profesinio mokymo programą, įmonei gali tekti šiek tiek pritaikyti savo vidinius procesus, integruoti su pameistryste susijusias veiklas,  - sako projekto dalies vadovė, TECHIN Analizės ir inovacijų grupės ekspertė, dr. Rasa Lužytė. Pameistrystės būdu dažniausiai vykdomas profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, taigi pameistrė(-ys) įmonėje taip pat ir mokosi. Pagal vyriausybės nutarimu patvirtintą Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą, įmonė įsakymu paskiria profesijos meistrą. Didelėse įmonėse, personalo vadovėms gali tekti rūpintis vidinio įmonės mokymo grafiko sudarymu, spręsti darbuotojų pavadavimo klausimą – kurie kiti darbuotojai galėtų pakeisti tam tikromis valandomis besimokančią(-į) pameistrę(-į) ir mokymą teikiantį meistrę(-ą), kuomet jie įsitraukę į mokymą įmonės mokymo erdvėje. Mažesnėse įmonėse mokymas dažnai vyksta tiesiog gamybos ar verslo procese, neišskiriant mokymo įmonėje atskiru grafiku, tačiau meistrams pravartu suprasti savo funkcijas mokant ir pažymiais vertinant pameistrius.

Projekto dalies vadovė priduria, kad mokymų metu suteikiama informacija ne tik apie pameistrystės galimybes. Kadangi pameistrystės integravimas įmonėse susijęs su visais įmonės procesais, siūlomi mokymai verslo vystymo, vadovavimo komandai, LEAN, kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos, personalo atrankos, projektų valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, lyderystės, konfliktų ir streso valdymo, komandos motyvavimo ir kitose srityse.

Nors projektas orientuotas į įmones, mokymai ir konsultacijos pameistrystės klausimais organizuojami ir profesinio mokymo įstaigoms, nes jos įgyvendina pameistrystę kartu su įmonėmis,  taip pat –  valstybinėms institucijoms, kurios finansuoja ir administruoja pameistrystę, bei asociacijoms, kurios turi galimybę inicijuoti ir viešinti pameistrystę tarp savo narių.

Kontaktas informacijai ir registracijai į konsultacijas bei mokymus: TECHIN Analizės ir inovacijų tyrimų grupė, Daiva Skliutienė, el. paštas d.skliutiene@mokymas.eu arba tel.  +370 645 12829.

Projektas „Dual-Pro. Pameistrystės diegimo Lietuvos įmonėse prielaidų sukūrimas“ (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-04-0001). Pameistrystės edukacijos modelio diegimo įmonėse bei suinteresuotose institucijose ir organizacijose paslauga.