Naujienos

Lietuvoje populiarinamas STEAM mokymas

2022 06 20

               

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su Lietuvos inžinerijos ir technologijų asociacija, siekiant prisidėti prie inžinerinių profesijų populiarinimo bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje, 2022 m. gegužės mėnesį organizavo pilotinius mokymus mokytojams, vedantiems STEAM užsiėmimus. Išpilotuoti „3D modeliavimas“ ir „3D spausdinimas“ moduliai.

Pilotiniai mokymai vyko įgyvendinant projektą „Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui“ („Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge“), Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

Mokymuose dalyvavo 36 bendrojo ugdymo mokytojai iš Panevėžio ir Šiaulių apskričių, mokantys informatikos, fizikos, technologijų, gamtos mokslų, braižybos, dailės, matematikos, fotografijos dalykus.  Dauguma dalyvavusių moko 7-10 klasių mokinius, tačiau dalyvavo ir keli pradinių klasių mokytojai, bei mokytojai, vedantys užklasines robotikos veiklas.

Pilotiniai mokymai vyko Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (Šiaulių STEAM centras)  bei Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centre Dalyviai buvo mokomi atlikti 3D modeliavimą naudojant  „Onshape“ modeliavimo programą, tuo tarpu 3D spausdinimo pilotinio mokymo metu dalyviai mokėsi atspausdinti trimatę nuotrauką.

Rengiantis pilotiniam mokymui, buvo sukurtos 3D modeliavimo ir 3D spausdinimo pavyzdinės pamokos, kurių trukmė 45 min. Jos apėmė trumpą teorinę įžangą, praktinę užduotį ir trumpą aptarimą.  Pavyzdinės pamokos yra papildomas intelektinis produktas, kuris projekte nebuvo numatytas, tačiau buvo inicijuotas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ir Lietuvos inžinerijos ir technologijų asociacijos. Buvo norima užtikrinti, kad, sudalyvavę pilotiniame mokyme, bendrojo ugdymo mokytojai turėtų visiškai parengtą pamoką, kuria sekdami pažingsniui, sugebėtų pravesti STEAM mokymą savo mokiniams. Pilotinio mokymo pradžioje dalyvių kompiuteriuose buvo instaliuotos reikalingos nemokamos kompiuterinės programos, vedant pavyzdinę pamoką buvo detaliai pademonstruota praktinė užduotis, pateikta papildoma mokinių mokymui skirta medžiaga. Pilotiniu mokymu siekta įgalinti mokytojus vesti analogiškas pamokas STEAM laboratorijose ar joms lygiavertėse patalpose.

Pildydami vertinimo anketas, dalyviai pateiktą medžiagą, jos dėstomą metodiką, temų aktualumą įvertino labai gerai ir gerai. Praktinės užduotys dalyviams buvo aktualios. Pilotinio mokymo dalyviams buvo įteikti  pilotinio mokymo organizatorių Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro bei Lietuvos inžinerijos ir technologijų asociacijos vadovų pasirašyti pažymėjimai.