Naujienos

MC mokytojai gilino žinias Slovėnijoje

2022 06 17

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojai Artūras Labakojis, Algirdas Daunoravičius, Vytautas Justinavičius ir Kazimieras Labokas 2022 metų gegužės 30 – birželio 2 dieną dalyvavo mokymuose Slovėnijoje, Maribor mieste, IC Piramida Maribor profesinio mokymo įstaigoje.

Mokymai buvo organizuojami įgyvendinant Erasmus+ finansuojamą projektą „Blended teaching and learning in VET schools“ (2020-1-LV01-KA226-VET-094501) skirtą ugdyti profesijos mokytos mokytojų komunikacinius įgūdžius ir supažindinti su nuotolinių ir kontaktinių mokymo priemonių derinimu bei tarpusavio integravimu.

Mokymų metu mokytojai buvo supažindinti su nuotoliniais mokymo metodais ir jų panaudojimo galimybėmis vykdant tradicinį kontaktinį mokymą. Siekiant pasirinkti konkrečios priemonės taikymo sritį, išryškinta išankstinio įsivertinimo svarba - ar ši priemonė bus naudojama siekiant gauti grįžtamajam ryšiui, ar naujai informacijai suteikti ar įvertinti įgytoms kompetencijoms. Tikslų analizė leidžia geriau pasirinkti nuotolinio mokymo programą ir aiškiau suformuluoti užduotį ar pateikti informaciją.

Viena iš lektorių išsamiai pademonstravo informacinių technologijų taikymo galimybes siekiant supažindinti moksleivius su ekologiško ūkininkavimo metodika. Dalis mokymų vyko minėtos lektorės administruojame parke, kur lankytojai naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis gali pažinti įvairias augalininkystės sritis ir apdirbimo būdus.

Papildomai vizito metu mokytojai buvo supažindinti su IC Piramida Maribos profesinio ugdymo įstaiga, mokymo baze, įranga, naudojamomis technologijomis ir priemonėmis. Ekskursijos po mokymo įstaigą metu skirtingų profesijų mokytojai papasakojo, kaip savo dėstome dalyke pritaiko nuotolines mokymo priemones, kokiu mastu jas taiko ir kokioms užduotims jas pasirenka.