Naujienos

Baigiamojoje konferencijoje – tvarumo mokymo gairių pristatymas

2022 01 26

   

Šių metų sausio 21 dieną, Radisson Blu Hotel Lietuva konferencijų centre, įvyko Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, Lietuvos statybininkų asociacijos bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos organizuota konferencija "KAS YRA TVARUMAS BEI KO TURIME MOKYTI BŪSIMUS IR ESAMUS SPECIALISTUS?", buvusi Erasmus+ programos lėšomis finansuoto projekto “Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymas statybos sektoriuje” (projekto Nr: 2019-1-LT01-KA202-060695) baigiamuoju-sklaidos renginiu.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 60 asmenų. Tarp jų LR Pezidentūros, LR Seimo, LR Švietimo, mokslo ir sporto, LR Aplinkos, LR ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centro, profesinio mokymo įstaigų ir kolegijų, valstybės ir savivaldybių įmonių bei verslo asociacijų ir verslo įmonių atstovai.

Kolegijos kertinei temai buvus aplinką tausojančios darbo kultūros mokymo - visuose švietimo lygmenyse - svarbai, pastarosios aktualumą ir neginčijamą poreikį akcentavo tiek konferencijos pranešėjai, tiek jos dalyviai.

Konferencijoje pristačius įgyvendinant projektą sukurtus intelektinius produktus (tvarumo mokymo gaires ir profesijos mokytojams / dėstytojams mokyti bei statybos sektoriaus specialistams ruošti ar jų kvalfikaciją tobulinti skirtą mokymo medžiagą) buvo sutarta, jog šios medžiagos pagrindu ar ją naudojant pavyzdžiu yra būtina atnaujinti visų profesijų mokymo / studijų turinį, taip pripažįstant, kad esamų ir būsimų specialistų ruošimo (švietimo) sistemos vaidmuo yra itin reikšmingas, o galimybė prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo bei aplinkos išsaugojimo negali būti atidėliojama.