Naujienos

Ar įmonės meistrai nori mokytis?

2021 12 21

Ar įmonės meistrai nori mokytis? Toks klausimas buvo keliamas gruodžio 21 dieną vykusiame projekto „E-mokymo platforma įmonių meistrams, mokantiems pameistrius“ („E-learning Tool for WBL in-company trainers“) renginyje, kuriame įmonių, valstybinių institucijų, suinteresuotų organizacijų, mokymo įstaigų, organizuojančių pameistrystę, atstovai diskutavo apie įmonių meistrų mokymą bei tokio mokymo perspektyvą ateityje.

Renginio metu įvyko įmonių meistrų savarankiško nuotolinio mokymosi platformos, sukurtos projekto įgyvendinimo metu, galutinės versijos pristatymas. Buvo diskutuota  dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo punktų, susijusių su įmonės atsakomybėmis įgyvendinant pameistrystę, taip pat aptartos pameistrystės naudos įmonėms bei besimokančiam asmeniui.