Naujienos

Mokytis konkrečių statybos darbų Jeruzalės mokymo centrą renkasi net turintys aukštąjį išsilavinimą

2021 11 19

Modernią šiandienos statybos rinką atspindi naujoviški pastatai, atitinkantys aukštus energinio efektyvumo reikalavimus. Jiems statyti ir įrengti reikalingi naujos kartos specialistai, gebantys dirbti su šiuolaikine įranga. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Dėl statomų pastatų įvairovės ir nuolat augančių lūkesčių mokymo įstaigos parengtiems specialistams, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras modernią rinką atitinkančias programas ruošia įtraukdami ir socialinius partnerius. Vienas iš paskutinių sėkmingų pavyzdžių – šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų montuotojo mokymo programa. Rengiant šią mokymo programą, dalyvavo ir Lietuvos statybininkų asociacijos atstovai, daug prisidėjo Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija.

Mokymo centras, panaudodamas sukauptą patirtį ir mokymo bazę, paruošia ne tik mokymo planą, bet ir reikalingą infrastruktūrą, skirtą šiai programai įgyvendinti. Šiuolaikišką šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesiją noriai renkasi tiek specialistai su aukštuoju išsilavinimu, tiek jaunuoliai, ką tik baigę vidurinę mokyklą. Labai paklausi specialybė suteikia galimybę rasti gerai apmokamą darbą statybų sektoriuje.

Bendradarbiauja su įrangos gamintojais, technologijų kūrėjais

„Mūsų tikslas yra paruošti žmones kryptingai, koncentruotai bei efektyviai per kuo trumpesnį laiką. Tuo mes skiriamės nuo profesinių mokyklų. Mokome realių darbų, įgūdžių, kurie reikalingi atliekant konkretų darbą, tad turime labai įvairių mokinių – didelė dalis stojančiųjų yra su aukštuoju išsilavinimu. Jie ateina būtent dėl tų įgūdžių, kuriuos suteikiame. Visos programos paremtos praktiniu mokymu,“ – atskleidžia praktinio ugdymo privalumus mokymo centro direktorius Mindaugas Černius.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Vadovas atkreipia dėmesį, kad stengiamasi reaguoti į rinką. Jeruzalės mokymo centras stebi, kokias programas renkasi žmonės, seka besimokančių kiekybinius pokyčius, reaguoja į darbdavių ir mokinių atsiliepimus, pageidavimus. Kad laiku identifikuotų rinkos poreikius ir juos atlieptų, mokymo centras remiasi viešais pasiekiamais barometrais ir įvairiais kitais rodikliais, savarankiškai atlieka rinkos analizę (viešai prieinama dažnai remiasi praeities statistika arba orientuota į labai tolimą perspektyvą). Be to, produktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis įmonėmis, asociacijomis, kurios taip pat seka vyraujančias tendencijas ir perspektyvas.

Mokymo centras dirba su įvairių medžiagų, įrangos ir technologijų gamintojais, kūrėjais. Daug informacijos apie naujoves, planuojamus pokyčius ir specialistų poreikį suteikia partneriai. Pavyzdžiui, jei užsakovai pasirenka moderniai suprojektuotus pastatus arba naujausius įrenginius, suprantama, kad tokiems pastatams statyti ir išmaniesiems įrenginiams sumontuoti reikės gerai parengtų žmonių. Bendraudamas, dalindamasis patirtimi su bendraminčiais, įsigilindamas į jų poreikius, centras gali paruošti naujas mokymo programas, atitinkančias naujausias statybos sektoriaus tendencijas.

Mokiniai supažindinami su žalios statybos principais

Kokios kompetencijos ir asmeninės savybės lemia tai, ar darbuotojas bus sėkmingas darbo rinkoje – vienas iš klausimų, neprarandančių aktualumo. M.Černiaus nuomone, sėkmingas specialistas turi atitikti rinkos poreikius, didele dalimi sėkmė priklauso nuo žmogaus gebėjimo prisitaikyti, bendrauti, atitinkamai elgtis darbinėje aplinkoje. Taip pat labai svarbu, kad profesinio mokymo sistemoje įgyti gebėjimai atitiktų asmens profesiją, pareigas, veiklą, būtų šiuolaikiški. Mokymo centro direktorius pabrėžia, kad labai svarbus ir dirbančiojo gebėjimas kritiškai vertinti savo galimybes, darbo kokybę. Tai padeda suprasti, kada laikas mokytis, kokias kompetencijas verta stiprinti, be to, padeda nesustoti tobulėti.

Jau keletą metų Jeruzalės mokymo centras skiria daug dėmesio žaliosios statybos temai. Nors žalioji statyba dar nėra tradicinė statyba, įstaiga stebi tendencijas ir ruošia ateičiai specialistus, kurie turėtų žinių apie tvarumą. Vykdomi ES finansuojami projektai, taip pat įgyvendinamos ir paties mokymo centro iniciatyvos.

„Su Lietuvos statybininkų asociacija esame parengę „Tvarios statybos ir aplinką tausojančio darbo kursą“, gaires, kurios jau nebėra tik mūsų vidinis dokumentas. Idėjos skleidžiamos ir plačiau – įvairioms organizacijoms, mokymo įstaigoms. Pagal tvarios statybos gaires papildėme jau vykdomas mokymo programas. Beveik visi mūsų mokiniai, kurie siekia įgyti kvalifikaciją, gauna žinių apie žaliąjį kursą, tvarią statybą ir įgyja pamatinių žinių apie statybų tvarumą. Mokiniai, baigiantys mokymo centrą, ne tik žino šių žodžių reikšmę, bet ir suvokia jų kuriamą naudą“, – apie mokyklos dėmesį žaliajai, tvariai statybai pasakoja direktorius.

Moko praktinių įgūdžių konkrečiam darbui

Į mokymo programas integruotas ir asmeninių žmogaus gebėjimų stiprinimas. Skatinamas kritinis mąstymas, ugdomi komandinio darbo, itin svarbūs statybų srityje, kuris neįmanomas be brigadiniame darbo, įgūdžiai. Ugdymo procese ne tik pedagogai ar praktikos vadovai vertina žmogaus pasiekimus, bet ir pats mokinys įtraukiamas, mokomas įvertinti savo atliktą darbą. Mokymo metu asmenys dažnai suskirstomi mažomis grupelėmis, mokomi montuoti įrenginius komandoje ir ieškoti bendrų sprendimų.

Dar viena įstaigos stiprybė – lankstus, pritaikytas prie darbdavių, dažnai netgi individualizuotas mokymas. Mokymai vyksta tiek dienomis, tiek vakarais, tad lengvai gali mokytis, kelti kvalifikaciją jau dirbantys asmenys. Galima pasirinkti ne visą programą, o atskirą modulį. Mokymasis intensyvus, atsakingas, nes nuolat vyksta pasiekimų arba turimų gebėjimų vertinimas. Tuomet centro atstovai gali pasakyti, ar žmogus turi mokytis, ką turi mokytis, prireikus argumentuotai pataria, nukreipia kiekvieną, kuris nori atsakingai mokytis ir tapti savo srities profesionalu.

Pasak M.Černiaus, komanda kaupia patirtį, kad galėtų, kilus poreikiui, pritaikyti mokymo programas ir mokymo aplinką prie ateities rinkos.

„Galvojame apie ateitį stebėdami tai, kas vyksta. Planuodami savo mokymo programas, medžiagą bei priemones, kuriame įvairias mokymo formas, tam, kad prireikus jas galėtume prisitaikyti prie ateities iššūkių“, – apie planus ir pasirengimą prisitaikyti prie besikeičiančių modernios rinkos poreikių kalba Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vadovas Mindaugas Černius.

statybunaujienos.lt