Naujienos

Kartu su tarptautiniais partneriais sukurtas nuotolinio mokymosi įrankis įmonių meistrams

2021 10 26

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su Latvijos, Slovėnijos, Bulgarijos partneriais 2021 metų gruodį baigs įgyvendinti projektą, skirtą įmonių meistrų nuotoliniam mokymui sukurti.

Lietuvoje, skirtingai nei Latvijoje, Slovėnijoje ir Bulgarijoje, nėra teisės aktais įtvirtinto reikalavimo įmonių meistrams pabaigti tam tikrus meistrų kursus tuo atveju, kai įmonė moko pameistrius. Turint tai galvoje, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro projekto komanda parengė itin tikslingą, trumpą, nemokamą kursą, su koncentruota informacija įmonių meistrams, siekiant sudominti įmonių meistres(-us) savanoriškai mokytis.

„Tikiu, kad įmonės meistras ar meistrė tikrai sužinos kažką įdomaus ir naudingo, jei tik skirs tam bent valandą savo laiko“, - sako projekto vadovė Lietuvoje dr. Rasa Lužytė. „Nuotolinio mokymo kursą sudaro 8 moduliai su trumpu ir aiškiu mokymo turiniu, pagyvintu video filmukais bei užduotimis. Modulių tematika apima pameistrystės apibrėžimą ir sampratą, pameistrystės organizavimo žingsnius, konfliktų valdymą, veiksmingiausius pameistrystės mokymo metodus, bendravimo aspektus, mokymo vertinimą. Meistrės(-ai) gali gauti atsakymus į labiausiai rūpimus klausimus dirbant su naujai priimtais darbuotojais ir jaunais žmonėmis. Pvz. kaip pasakyti tai, ką nori, kad darbuotojai klausytųsi ir suprastų teisingai, būtų motyvuoti dirbti? Pasirodo, tam tereikia žinoti 5 žingsnius, kuriuos pritaikius pokalbio struktūra pasikeičia taip, kad darbuotojai tikrai jaučiasi motyvuoti. Arba, ar kiekvienas meistras žino, kaip teisingai instruktuoti, suskaidyti ilgą darbo procesą į žingsnius ir kaip juos paaiškinti patirties neturintiems pameistriams(-ėms)? Kursas padeda tai išmokti“.

Projekte, vykusiame du su puse metų, buvo sukurta internetinė svetainė, mokymo turinys, kuris buvo sukeltas į svetainę, sukurti kiekvieno modulio žinių įsivertinimo testai. Sėkmingai išlaikę viso kurso testą, dalyviai galės patys atsispausdinti pažymėjimą apie išklausytą meistrų kursą. Tačiau projekto tikslinė grupė taip pat yra ir profesinio mokymo įstaigų mokytojai, mokiniai bei darbdavių organizacijos.

Svetaine  lengva ir patrauklu naudotis. Šiuo metu projekto partneriai derina galimybę visiems norintiems prisijungti be slaptažodžių. Projektui pasibaigus bus paskelbtas svetainės adresas Lietuvai.

Informacinis pranešimas parengtas siekiant įgyvendinti projekto „E-learning Tool for WBL in-company trainers“ Nr. 2019-1-LV01-KA202-060376 sklaidą.