Naujienos

Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme

2021 09 28

Rugsėjo 20-21 d. Kaune įvyko trečiasis ERASMUS+ programos lėšomis finansuojamo projekto „Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme“ (projekto Nr. 2020-1-LT01-KA226-VET-094670) partnerių susitikimas. Į Krizių tyrimo centro (projekto partneris) patalpose vykusį renginį susirinko atstovai iš Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (vadovaujantis partneris), Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Smiltenės technikumo (Latvija), INERCIA DIGITAL SL (Ispanija) ir Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Portugalija), o JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS (Estija) atstovai susitikime dalyvavo nuotolinio ryšio priemonių pagalba.

Projekto partnerių susitikimui vykus KTC valdomame Hibridinio mokymo centre https://www.myhybridlab.com jame dalyvavusiems buvo išsamiai pristatytas hibridinio mokymo metodas bei jo pritaikymo profesiniame mokyme galimybės. Ankstesniame projekto vykdymo etape partneriams atlikus kiekvieno jų galimybių plėtoti hibridinį mokymą studijas, susitikime taip pat buvo svarbu aptarti ir pasiekti susitarimo dėl tolimesnio koordinuoto bendradarbiavimo ir mokymo turinio, su kuriuo toliau bus dirbama. Partneriams sutarus, kad projekto objektu taps suvirinimo, transporto, logistikos, turizmo, odontologijos ir veterinarijos sričių mokymo turinys, KTC atstovai susirinkimo dalyvius supažindino su Hibridinio mokymo centre vykstančiais procesais bei realiu hibridinio mokymo metodo taikymu – per dvi susitikimo dienas projekto partnerių atstovams buvo sudarytos sąlygos ne tik stebėti vykstantį mokymą, bet ir patiems pabūti šio mokymo dalyviais.

Itin svarbiu – baigiamuoju – susitikimo akcentu tapo pasitarimas ir pasiruošimas lapkričio 15-19 dienomis KTC vyksiančiai projekto partnerių atstovų mokymo sesijai. Joje dalyvaus po keturis, kiekvieno partnerio deleguotus asmenis (viso 24 asmenys), kurie bus mokomi rengti / projektuoti hibridinio mokymo turinį bei planuoti, organizuoti ir vykdyti mokymą, taikant hibridinio mokymo metodą, savo įstaigoje.