Naujienos

Nuotekų surinkimo iš nuotekų valymo įrenginių praktiniai mokymai

2021 09 06

MOKYMO PRADŽIA:
  2021 m. spalio 20-21 d.
     
MOKYMO TRUKMĖ IR VIETA:  

pirma diena – teorija (online);
antra diena – praktika.

     
MOKYMO METU SUSIPAŽINSITE:

I mokymo dalyje:

 • saugaus darbo kultūra, pavojais, prevencinėmis priemonėmis ir darbuotojo atsakomybėmis;
 • darbu šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose;
 • talpų, septikų ir biovalymo įrenginių išsiurbimu;
 • nuotekų siurblinių priežiūra, aptarnavimu;
 • siurblių, siurblinių parinkimu, priežiūra bei aptarnavimu;
 • buitinių nuotekų ir geriamo vandens kėlimo siurblinių priežiūra ir aptarnavimu;
 • darbu su elektros prietaisais pavojingoje aplinkoje;
 • apsauga nuo cheminės ar biologinės taršos šaltinių.

 II mokymo dalyje:

 • nuotekų talpų tipais ir išsiurbimu;
 • septikų išsiurbimu, konstrukcija ir ypatumais iš jų išsiurbiant dumblą;
 • biologinio valymo įrenginių išsiurbimu, įrenginių konstrukcijomis ir ypatumais iš jų išsiurbiant dumblą.

Baigus mokymus išduodamas pažymėjimas su įrašu: „Įgijo žinių ir gebėjimų, kaip saugiai, patikimai, laikantys techninių reikalavimų, atlikti nuotekų išsiurbimo iš buitinių nuotekų valymo įrenginių darbus."

     
REGISTRACIJA IR KONSULTACIJA:   Jolanta
mob. 8 603 89 073 arba el. p. j.zaliene@mokymas.eu