Naujienos

Tvarios statybos mokymai – jau ir Lietuvoje

2021 03 12

 

Lietuvos statybininkų asociacijos eksperto Roberto Enciaus parengtos pirmosios Lietuvoje tvarios statybos gairės statybos sektoriuje dirbantiems darbuotojams pagaliau virto kūnu – pagal gaires parengtame mokymo kurse sudalyvavo ir įgijo tvarios statybos žinių virš 100 būsimų statybos ir inžinerijos sektorių darbuotojų; dar dvidešimt šiuo metu tebesimoko.

Mokymo medžiagą kursui parengė jungtinė specialistų grupė: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė bei statybos inžinerijos katedros vedėja docentė  dr. Marija Vaičienė, ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojas apdailininkas Almantas Rasimavičius. Turinio rengimui vadovavo Robertas Encius, metodikai - Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Žinių skyriaus vadovė dr. Rasa Lužytė-Baltušnikė. Kursas apima aštuonias temas:

  • Tvarios statybos terminai ir apibrėžimai 
  • Energijos sąnaudos statinių naudojimo metu
  • Energijos sąnaudos statinių statymo metu
  • Kitų išteklių sąnaudos statinių statymo metu
  • Aplinkai nekenksmingų statybos produktų ir pagalbinių medžiagų naudojimas
  • Tvarus statybinių atliekų tvarkymas
  • Statybos objektų ilgaamžiškumas
  • Socialinis aktyvumas ir žalioji kultūra

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras pagal naujai parengtą tvarios statybos mokymo medžiagą šių metų pirmosiomis kovo dienomis apmokė daugiau nei šimtą savo studentų, besimokančių pagal santechniko, elektriko, suvirintojo, metalo staklių operatoriaus bei šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo modulines profesinio mokymo programas.

Vakarinis nuotolinis mokymas truko tris dienas po 4 valandas, iš viso 12 valandų. Kursas sulaukė didelio susidomėjimo tarp dalyvių, jie aktyviai uždavė klausimus, sprendė pateiktas užduotis ir dalinosi nuomone apie statybos metu iškylančias situacijas. Pasibaigus mokymams, studentams buvo pateiktas testas nuotolinėje mokymo centro sistemoje. Sėkmingai išlaikiusiems testą bus išduoti pažymėjimai apie išklausytą kursą Tvari statyba ir aplinką tausojantis darbas (12 val.). Kursas yra lankstus, gali būti įvairios trukmės, pritaikytas įvairių įmonių specifikai.

Po mokymų studentai buvo paprašyti užpildyti elektronines apklausos anketas, jas užpildė 64 studentai. Dalyvių amžius beveik tolygiai pasiskirstęs nuo 20 iki 50 metų. Lygiai 50% dalyvių atsakė dirbantys toje pačioje srityje, kurioje ir mokosi, 41% dirba kitoje srityje nei mokosi, 9% - šiuo metu nedirba.  Su teiginiu „Po šių mokymų savo darbe arba namuose imsiuosi konkrečių veiksmų tvarumo padidinimui“ labai sutiko 12%, sutiko 46%, mažai sutiko 3%, neaktualu buvo 2% dalyvių.  Dalyviai visas išdėstytas temas vertino daugiausia gerai ir labai gerai, ateityje labiau pageidavo išplėsti statybos darbų ilgaamžiškumo, statybinių medžiagų poveikio sveikatai, elektros instaliacijos, energijos ir konkrečiai elektros taupymo temas.

Tuo tarpu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija šiuo metu taip pat vykdo visų aštuonių temų mokymą dvidešimčiai statybos inžinerijos programos bakalauro lygmens studentų; šio mokymo pabaiga numatoma balandžio pirmąją savaitę. Kolegijos kursas pritaikytas aukštesnio lygmens statybos darbuotojams.

Tvarios statybos gairės bei mokymo medžiaga sukurta įgyvendinant projektą „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymo - statybos sektoriaus specialistams - plėtojimas“, 2019-1-LT01-KA202-060695, kuris vykdomas 2019-10-01 - 2022-01-31 laikotarpiu. Projektą koordinuoja Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. Projekto tikslas - plėtoti ir įtvirtinti aplinkai nekenksmingą (žaliąją) darbo kultūrą statybos sektoriuje, kartu padidinant trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos tiekimą statybų sektoriui bei sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais patobulinti jau dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją.

Vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos parengtomis tvarios statybos gairėmis mokymo medžiagą anglų kalba rengė visi projekto partneriai: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (Lietuva), Lietuvos statybininkų asociacija (Lietuva), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Lietuva), Daugavpils Būvniecības tehnikums (Latvija), Latvijas Buvnieku Asociacija (Latvija), Järvamaa Kutsehariduskeskus (Estija), Inercia Digital SL (Ispanija).