Naujienos

Dažninių pavarų seminaras

2019 08 29

Seminaras skirtas: elektros, automatikos, procesų valdymo irpanašaus profilio specialistams.

Seminaro tikslas: išmokyti inžinerinį-techninį elektros personalą, kad būtų daroma kuo mažiau klaidų pritaikant dažnines pavaras elektros variklių valdymui.

Seminaro dalyviai bus supažindinami su dažninių pavarų veikimo principu, jų sukeliamais negatyviais pašaliniais efektais ir reiškiniais, vykstančiais fizikiniais procesais, priemonėmis negatyvių efektų pašalinimui arba sumažinimui.

Seminaro temos:

 • Harmonikos;
 • Atspindžiai elektros linijose;
 • Elektromagnetiniai trikdžiai ir suderinamumas;
 • Dažninių pavarų veikimo principas;
 • Dažninių pavarų neigiami pašaliniai reiškiniai;
 • Priemonės neigiamų pašalinių reiškinių žalingos įtakos sumažinimui;
 • Varikliai su dažnine pavara;
 • Dažninės pavaros prijungimas prie variklio;
 • Bendras prijungimo taškas PCC (angl. Point of Common Connection);
 • Realaus projekto klaidų analizė;
 • Formuluotės techninėse užduotyse;
 • Mitas apie elektros energijos naudojimo efektyvumą.

Išduodamas pažymėjimas: išklausius seminarą išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal Aplinkos ministerijos suderintą Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą.

Mokymo vieta: Jeruzalės g. 61, Vilnius.

Informacija ir registracija: Sandra Penkauskaitė, el. p. s.penkauskaite@mokymas.eu, mob. 8 611 46 177.