Naujienos

TARPINSTITUCINĖ SINERGIJA JAUNIMO UŽIMTUMUI INŽINERINĖJE PRAMONĖJE DIDINTI

2017 08 16

Tarpinstitucinė sinergija jaunimo užimtumui inžinerinėje pramonėje didinti

Mokymo centras dalyvavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkurse. Konkurso tikslas – spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose, stiprinti verslo, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą, veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką. Trumpai tariant – viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas jaunimo užimtumo veikloms regionuose vystyti.