Naujienos

Projektas „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS" Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997

2017 06 19

.

Įgyvendinant projektą „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS“ Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997 pagal „Erasmus+“ programą, 1 VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai ir mokiniai, vykdydami projektą „Praktinio mokymo kokybės vystymas“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997, birželio 6-19 dienomis lankėsi mobilumo vizite Forli, Emilija-Romanija regione Italijoje. Projekto partneris UNISER SOC.COOP.ONPLUS (UNISER) – profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo organizacija, yra subūrusi profesinių mokymo įstaigų, mokymo centrų, verslo įmonių regiono tinklą, kurio dėka kasmet gali priimti beveik 200 dalyvių atlikti profesinio mokymo ir mokomąją praktiką ar darbo stebėjimus įvairiose srityse: turizmo, administravimo ir finansų, ekonomikos, logistikos, elektromechanikos, statybos, inžinerinės pramonės ir kitose.

Projekto tikslas -  vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį.

Vizito į Italiją tikslas – įgyti praktinių bei mokymų organizavimo įgūdžių suvirinimo ir apdailos darbų specialistų mokymų srityse.

PROFESIJOS MOKYTOJŲ VIZITAS
(birželio 6-8 d., 2017)
MOKINIŲ VIZITAS      
(birželio 6-19 d., 2017)      

Vizito metu VJDRMC mokytojai susipažino su Italijos švietimo sistema, UNISER organizacija ir jos veiklos sritimis, pasidalijo patirtimi. Profesijos mokytojai aplankė CNOSFAP Forli ir Scoula Edile Forli-Cesena profesinio mokymo mokyklas, vykdančias profesinį mokymą suvirinimo bei statybos (apdailos) srityse, lankėsi pramonės įmonėse CARTONGESSO ARREDA bei LAMIERA PIU, kuriose susipažino su darbe naudojamomis technologijomis. Praktinio mokymosi metu VJDRMC mokiniai lankėsi pramonės įmonėse CARTONGESSO ARREDA bei LAMIERA PIU, kuriose ugdė profesinius ir praktinius įgūdžius, bendrąsias ir asmenines kompetencijas suvirinimo ir apdailos darbų srityse bei įgijo darbinės praktinės patirties užsienio šalyje.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas.